Kort om barnehagen

Treungen barnehage ligg i byggefeltet Kaasa Solli. 
Barnehagen kan by på stort grøntareal, leikeapparat, leik og moro.
Barnehageborna har også mange moglegheitar for turar i nærområdet.

Antal plassar

Barnehage har to avdelingar:

  • Småbarnsavdeling med plass til 18 barn i alderen 1-3 år
  • "Stor-avdeling” med plass til 24 barn i alderen 3-5 år

Opningstider

Kl. 07.15-16.45, måndag-fredag.

Råd og utval

Samarbeidsutvalet for Treungen barnehage for barnehageåret 2018/19
Foreldrerepresentant - leiar Magne Andre Sollid
Foreldrerepresentant Asbjørn Homme
Representant for tilsette i barnehagen Liv Lia
Representant for tilsette i barnehagen Morten Rygh Pedersen
Sekretær Asbjørn Aune