Kort om barnehagen

Treungen barnehage er ein barnehage med to avdelingar. Barnehagen ligg i byggefeltet Kaasa Solli. 

 Barnehagen kan by på stort grøntareal, leikeapparat, leik og moro.
Barnehageborna har også mange moglegheitar for turar i nærområdet.

Antal plassar

Barnehage har to avdelingar:

  • Småbarnsavdeling med plass til 18 barn i alderen 1-3 år
  • "Stor-avdeling” med plass til 24 barn i alderen 3-5 år

Opningstider

Kl. 07.15-16.45, måndag-fredag.

Råd og utval

Samarbeidsutvalet for Treungen barnehage for barnehageåret 2019/20
Foreldrerepresentant - leiar Tor Gunnar Bø Homme
Foreldrerepresentant Asbjørn Homme
Representant for tilsette i barnehagen Liv Lia
Representant for tilsette i barnehagen Caroline Spies
Sekretær Jorun M. Johansson