Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Alternativ kommunikasjon (ASK) for barnehagebarn

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Barn som heile eller delvis manglar funksjonell tale og har behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK), skal få bruke eigna kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmiddel i barnehagen.
  Foreldre treng ikkje søkje om å få bruke hjelpemiddel, barnehagen skal leggje til rette for bruk av hjelpemiddel innanfor det vanlege barnehagetilbodet.
  Eksempel på kommunikasjonsformer er handteikn, bilete, grafiske symbol, konkrete handlingar, veremåtar og kroppslege uttrykk. Eksempel på kommunikasjonsmiddel er kommunikasjonsbøker, tematavler og talemaskiner.

  Målgruppe

  Barn i barnehagen, barn i barnehagealder.

  Kriterium/vilkår

  Kommunen kan vedta å tilby ASK i samanheng med spesialpedagogisk hjelp.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dette er ei lovpålagd teneste. Sjå spesielt barnehagelova § 1, § 2 og § 39.

  Lover

  Barnehageloven

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Barnehagen pliktar å leggje til rette for barn med nedsett kommunikasjonsevne, og det er ikkje nødvendig med søknad. 
  Likevel er ofte ASK ein del av tilbodet om spesialpedagogisk hjelp.  Og dersom utstyr til ASK krev opplæring for å ta det i bruk, må det fattast eit enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp (barnehagelova §§ 31, 32, 33 og 34).
 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Er du misfornøgd med forhold i barnehagen kan du ta det opp med leiinga til barnehagen.  Det er leiinga til barnehagen som er ansvarleg for tilbodet, og som skal samarbeide med alle foreldre.
  Du kan også sende ei skriftleg klage til kommunen.
  Dersom kommunen avviser meldinga, kan du fremje ein formell klage på dette vedtaket. Klagefristen er tre veker frå du mottok vedtaket frå kommunen.
  Du kan også klage til statsforvaltaren i fylket ditt over uforsvarleg utføring av tenesta.
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Eining for oppvekst og kultur
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Marianne Bråten Odden
  Tittel:Styrar - Kyrkjebygda barnehage
  Telefon:35048467
  Mobil:97 66 57 70
  Epost:marianne.braten@nissedal.kommune.no
  Navn:Jorun Marie Johansson
  Tittel:Styrar - Treungen barnehage
  Telefon:35048477
  Epost:jorun.johansson@nissedal.kommune.no
  Navn:Natalie Z. Bråthen
  Tittel:Styrar - Felle og Fjone barnehage
  Mobil:928 74 006
  Epost:natalie.brathen@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar