Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barnehage – eit trygt og godt barnehagemiljø

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Også i barnehagen kan barn oppleve krenkjande åtferd. Dersom barnet din gong på gong opplever å bli halde utanfor eller bli erta, kan det kallast for mobbing. Då kan du melde frå til leiinga til barnehagen. Barnehagen pliktar å ta tak i saka umiddelbart.
  Mobbing i barnehagen kan vere handlingar frå vaksne eller andre barn som gjer at barnet ikkje kjenner seg som ein del av fellesskapet. Det er ikkje så lett å få barnet til å fortelje, men her er ei liste over spørsmål du kan stille deg:
  • Viser barnet glede over å vere i barnehagen?
  • Kva fortel barnet heime om barnehagen?
  • Verkar det som om barnet ditt har venner i barnehagen?
  • Verkar som om barnet ditt kjenner seg trygg i barnehagen?
  • Fortel barnet om leik og morosame opplevingar?
  • Er dei vaksne i barnehagen oppteken av korleis barnet ditt har det i barnehagen?

  Målgruppe

  Foreldre til barn i barnehagen.

  Kriterium/vilkår

  I barnehagen skal det vere nulltoleranse for krenkjande åtferd, som utestenging, mobbing, vald, diskriminering og trakassering.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dette er ei lovpålagd teneste. Sjå spesielt barnehagelova §§ 41, 42 og 43.

  Lover

  Barnehageloven

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Barnehagen skal førebyggje krenkjande åtferd og skal jobbe kontinuerleg med å fremje helse, trivsel, leik og læring.
  Alle som jobbar i barnehagen skal gripe inn umiddelbart dersom dei ser eit barn som blir utsett for krenkingar. 
  Dersom det er du som foreldre/føresett som melder inn til barnehagen, kan du gjere det til leiinga til barnehagen. Leiinga til barnehagen skal straks undersøkje saka og så godt som mogeleg, setje inn tiltak som vil forbetre situasjonen.
  Samtidig vil barnehagen lage ein skriftleg plan. I planen skal det stå:
  1. kva problem tiltaka skal løyse
  2. kva tiltak barnehagen har planlagt
  3. når tiltaka skal gjennomførast
  4. kven som skal gjennomføre tiltaka
  5. når tiltaka skal evaluerast.
 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Er du misfornøgd med forhold i barnehagen kan du ta det opp med leiinga til barnehagen.  Det er leiinga til barnehagen som er ansvarleg for tilbodet, og som skal samarbeide med alle foreldre.
  Du kan også sende ei skriftleg klage til kommunen.
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Eining for oppvekst og kultur
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Marianne Bråten Odden
  Tittel:Styrar - Kyrkjebygda barnehage
  Telefon:35048467
  Mobil:97 66 57 70
  Epost:marianne.braten@nissedal.kommune.no
  Navn:Even Holskar
  Tittel:Rektor - Kyrkjebygda oppvekstsenter
  Telefon:94871420
  Mobil:47301017
  Epost:even.holskar@nissedal.kommune.no
  Navn:Jorun Marie Johansson
  Tittel:Styrar - Treungen barnehage
  Telefon:35048477
  Epost:jorun.johansson@nissedal.kommune.no
  Navn:Natalie Z. Bråthen
  Tittel:Styrar - Felle og Fjone barnehage
  Mobil:928 74 006
  Epost:natalie.brathen@nissedal.kommune.no
  Navn:Marius Vøllestad
  Tittel:Rektor Tveit skule/ Nissedal ungdomsskule
  Telefon:35048482
  Mobil:95871707
  Epost:marius.vollestad@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar