Lokal kulturhistorie

Den lokale kulturhistoria i Nissedal er forfatta av Kjell Åsen, og kjem i fire eksemplar:

 • Nissedal bygdesoge, gard og ætt, Treungen sokn - kr 400,-
 • Nissedal bygdesoge, gard og ætt, Nissedal sokn - kr 400,-
 • Nissedal bygdesoge, kultursoga - kr 400,-
 • Nissedal bygdesoge, kultursoga 1900-1999 - kr 400

Pakkepris: Kr 1.200,- ved kjøp av alle bøkane.

Det er solide bøker med gode historiar, både om fjern og nær fortid.

Andre bøkar av lokale forfattarar

 • Nissedal i draum og dikt - kr 50,-
  Forfattar: mange forfattarar
 • Så stod reven der med rova - kr 150,-
  Forfattar: Nissedal Pelsdyralslag ved Kjell Åsen
 • Orrespel og dyretråkk - kr 150,-
  Forfattar: Nissedal Jeger- og Fiskarlag ved Kjell Åsen
 • Kyrkjene i Nissedal og Treungen - kr 30,-
  Forfattar: Sokneråda i Treungen og Nissedal
 • Minne frå Nissedal under krigen  - kr 50,-
  Forfattar: Torkjell Solheim
 • Stadnamn i Nissedal - kr 30,-
  Forfattar: Torkjell Solheim 
 • Samferdsla i Nissedal gjennom tidene - kr 30,-
  Forfattar: Torkjell Solheim
 • Ord og utrykk frå Nissedal  - kr 30,-
  Forfattar: Torkjell Solheim
 • Segner og sogur fraa Nissedal og Treungen  - kr 30,-
  Forfattar: Andreas Tveit
 • Anne Grimdalen kunstnar og medmenneske 
  Forfatttar: Kjell Åsen

Nissedalssongen

1. Kom hit når dagen hallar ein stad der skuggen fell
Framanfor tømmerveggen inn under Hægefjell.
Skund deg med graset doggar og dråpane tyngjer strå.
Kom med det søv ein sommar her mellom fjella blå

Refr: I dag blæs vinden på Nisser
I dag er morgonen sval
Kom la oss ro oss utpå
Og helse på Nissedal.

2. Kom med det brenn ein ljoske, ennå blir dagar til.
Drikk av den svale morgon og femne deg kva du vil.
By fram dei friske hender, sjå deg eit tak å ta.
Gjev oss din eigen ungdom, bøygd deg og strid deg glad.

Refr: I dag blæs vinden på Nisser…

3. Kom med eit fang av draumar, gjev oss ein morgondag.
Hent deg or jord og skogen sveitte og andredrag.
Pengar og gull finn andre, livsglede hentar du.
Kom, la oss leve dagar, byggje oss heim og bu.

Refr: I dag blæs vinden på Nisser….

Tekst: Kjell Åsen
Tone: Bjarne Torkildsen