Lokal kulturhistorie

Den lokale kulturhistoria i Nissedal er forfatta av Kjell Åsen, og kjem i fire eksemplar:

 • Nissedal bygdesoge, gard og ætt, Treungen sokn - kr 400,-
 • Nissedal bygdesoge, gard og ætt, Nissedal sokn - kr 400,-
 • Nissedal bygdesoge, kultursoga - kr 400,-
 • Nissedal bygdesoge, kultursoga 1900-1999 - kr 400

Pakkepris: Kr 1.200,- ved kjøp av alle bøkane.

Det er solide bøker med gode historiar, både om fjern og nær fortid.

Andre bøkar av lokale forfattarar

 • Nissedal i draum og dikt - kr 50,-
  Forfattar: mange forfattarar
 • Så stod reven der med rova - kr 150,-
  Forfattar: Nissedal Pelsdyralslag ved Kjell Åsen)  
 • Orrespel og dyretråkk - kr 150,-
  Forfattar: Nissedal Jeger- og Fiskarlag ved Kjell Åsen) 
 • Kyrkjene i Nissedal og Treungen - kr 30,-
  Forfattar: Sokneråda i Treungen og Nissedal) 
 • Minne frå Nissedal under krigen  - kr 50,-
  Forfattar: Torkjell Solheim
 • Stadnamn i Nissedal - kr 30,-
  Forfattar: Torkjell Solheim 
 • Samferdsla i Nissedal gjennom tidene - kr 30,-
  Forfattar: Torkjell Solheim
 • Ord og utrykk frå Nissedal  - kr 30,-
  Forfattar: Torkjell Solheim
 • Segner og sogur fraa Nissedal og Treungen  - kr 30,-
  Forfattar: Andreas Tveit
 • Anne Grimdalen kunstnar og medmenneske 
  Forfatttar: Kjell Åsen