Frå 01.09.20 vil NAV Vest –Telemark ha fylgjande opningstider :

 • SELJORD: opent for dropp inn kvar torsdag kl. 10.00-14.00 frå 17.09.20
 • KVITESEID:opent for dropp inn kvar tysdag kl. 10.00- 14.00 frå 01.09.20
 • FYRESDAL : opent for dropp inn kvar tysdag kl. 10.00- 14.00 frå 01.09.20
 • VINJE : opent for dropp inn kvar tysdag kl. 10.00- 14.00 frå 01.09.20
 • TOKKE : opent for dropp inn kvar måndag og torsdag kl. 10.00-14.00 frå 01.06.20

Ved akutt hjelp for kommunale tenester i NAV

 • Ring telefonnummer 406 16 218

Statlege tenester

 • Dersom du har ein fast kontaktperson kan du skrive til han/henne i din digitale aktivitetsplan ev. ringe/sende sms 
 • Du finn informasjon på www.nav.no og telefon 55 55 33 33
 • Du finn informasjon på www.nav.no og telefon 55 55 33 33
 • Arbeidsgjevarar brukar www.nav.no/bedrift eller ringer 55 55 33 36

Direktenummer til markedskontaktar 
Seljord, Kviteseid, Nissedal : 412 23 954 - Tore Dag Lid
Fyresdal, Tokke, Vinje: 404 76 863 - Margit K. Bergland
Ia –rådgjevar : 994 49 230  Olav Aalandslid
 
Direktenummer til Nissedal - Statlege ytingar:

 • Kurt Joar Wrålid tlf 904 18 138
 • Anny Frantzen tlf 412 78 477 
 • Sissel H. Husstøyl tlf 412 29 469
 • Linda Hovden tlf 412 77 865 
 • Marie Seltveit tlf 412 19 592
 • Åse Wrålid tlf 412 83 592

Gerd Kari Skaalen, NAV-leiar, 958 32 211
Solbjørg Frantzen, ass. NAV-leiar 909 46 708
Postadresse: NAV Vest-Telemark, Hotellvegen 42, 3880 Dalen
E-post: nav.vest-telemark@nav.no