• Seljord: bare avtalte møter/samtaler
 • Vinje: bare avtalte møter/samtaler
 • Fyresdal : bare avtalte møter/samtaler
 • Kviteseid: bare avtalte møter/samtaler
 • Nissedal: bare avtalte møter/samtaler
 • Tokke : ope for dropp inn kvar måndag og torsdag kl. 10.00-14.00

Ved akutt hjelp for kommunale tenester i NAV ring telefonnummer 406 16 218

Statlege tenester: Dersom du har ein fast kontaktperson kan du skrive til han/henne i din digitale aktivitetsplan ev. ringe/sende SMS.

Du finn informasjon på www.nav.no og telefon 55 55 33 33

Arbeidsgjevarar brukar www.nav.no/bedrift eller ringer 55 55 33 36

Direkte telefonnummer til markedskontaktar:

 • Seljord, Kviteseid, Nissedal: 412 23 954 Tore Dag Lid
 • Fyresdal, Tokke, Vinje: 404 76 863 Margit K. Bergland
 • IA-rådgjevar: 994 49 230 Olav Aalandslid

Direkte nr til :
Telefonliste – Nissedal - statlege ytingar:

 • Kurt Joar Wrålid - tlf. 904 18 138
 • Anny Frantzen - tlf. 412 78 477
 • Sissel H. Husstøyl – tlf. 412 29 469
 • Linda Hovden - tlf. 412 77 865
 • Liv Brubakk – tlf. 905 49 352

Gerd Kari Skaalen, NAV-leiar tlf. 958 32 211
Solbjørg Frantzen, ass. NAV-leiar tlf. 90946708
Postadresse: NAV Vest-Telemark, Hotellvegen 42, 3880 Dalen