Om skulen

Kyrkjebygda oppvekstsenter er ei oppveksteining med skule, sfo og barnehage i same bygning, og vi har felles leikeområde.

Skulen ligg i Kyrkjebygda sentrum. Frå skuleområdet er det fantastisk utsikt utover vatnet og Fjonesida.

Skulen har eit flott skuleområde med fotballbane, Petter Puls løype, sandvolleyballbane, skatepark og ballbinge. På vinterstid blir det køyrt opp ei skiløype på 500 meter i skulegarden. 

Skulen nyttar seg også av nærområda som mellom anna Framnesbukta, Torgrimsfjell, Hildabu og Vikodden.

Undervisningspersonale

Undervisningspersonale Arbeidsområde
Rektor Even Holskar
Lærar Kari-Anne Nordbø
Lærar Bent Arve Brattås
Lærar Anne-Nora Oma Dahle
Lærar Jannicke Lomheim
Lærar Felicia Alvilde Batt-Rawden
SFO-assistent Torgunn Hovland Tveit
SFO-assistent Ann Karin Fossli

 

Skuleveka

Kyrkjebygda oppvekstsenter har ein fem dagars skuleveke, der onsdagen er ein kort dag.

Måndag-tysdag og torsdag-fredag Onsdag
Tidspunkt Trinn 1.-4. Trinn 5.-7. Trinn 1.-7.
08.20-09.50 1. og 2. time 1. og 2. time 1. og 2. time
09.50-10.00 Pause Pause Pause
10.00-10.45 3. time 3. time 3. time
10.45-11.30 Mat og storefri Mat og storefri Mat og pause til 11.15
11.30-13.00 4. og 5. time 4. og 5. time 4. time 11.55-12.00
13.00-13.05 Undervisningsslutt Undervisningsslutt

5. time ferdig 12.45.

Gjeld bare 5.-7. trinn

13.05-13.50 Leksehjelp 6. time  
13.50 Skule ferdig , drosje heim, sfo byrjar

 

Elevråd

Elevråd Namn
Leiar Anne Solveig Nordbø
Vara  Kari Helene Tveit
Skrivar Marianne Evja
Vara Amina Kaskos
Elevrådskontakt Bent Arve Brattås

Foreldreutval - FAU

Alle foreldre som har barn i skulen, er medlem av skulens foreldreråd. Foreldrerådet vel eit arbeidsutval (FAU) som er foreldrestemma for skulen.
FAU skal blant anna sikre reell medverknad frå foreldre og ha medansvar for at elevanes læringsmiljø er trygt og godt.

FAU Namn
FAU-leiar og SMU-representant Ann Iren Dahle
Nestleiar og SMU-representant Vidar Andersen
Kasserar Anne Aarak
Skrivar/ referent Britt Nordbø

Samarbeidsutval - SU

Samarbeidsutvalet er skulen øvste rådgjevande organ der alle partar av skulen er representert. 
SU har rett til å uttale seg om/ i alle saker som gjeld skulen.

Samarbeidsutval - SU Namn
Foreldrerepresentant for skule - leiar Vidar Anderssen
Foreldrerepresentant for skule Ann Iren Dahle
Foreldrerepresentant for barnehage  Lucie Anderssen 
Foreldrerepresentant for barnehage Barbro T. Holskar  
Representant for tilsette i barnehagen - nestleiar SU Marianne B. Odden
 Representant for tilsette i barnhagen  Kari Eikåsen
Elevrepresentant  Vilde L. Thronsen
Elevrepresentant Marianne Evja
Representant for tilsette i skule   
Representant for andre tilsette (sfo) Torgunn Hovland Tveit
Representant for tilsette i kommunen (referent) Even Holskar
Politisk representant Stein Skåli

 

Skulemiljøutval - SMU

Skulemiljøutvalet har i oppgåve å sikre at skulen har eit systematisk arbeid for å få eit godt skulemiljø. SMU skal vere eit rådgjevande organ for skulen i saker knytta til dette.
Det er skuleeigars og rektors ansvar at alle rådsorgana blir oppretta og fungerer i samsvar med reglane i opplæringslova.

Som SU, pluss ekstra foreldrerepresentant (Britt Nordbø)