Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Rådgiving i skulen

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  På den skulen du går, skal det vere eit tilbod om rådgjeving. Du skal få hjelp til å ta avgjerder som gjeld di vidare utdanning og ditt yrkesval (utdannings- og yrkesrådgiving). Har du personlege problem og vanskar med å finne deg til rette på skulen, skal du også kunne få råd (sosialpedagogisk rådgjeving). Skulen kan eventuelt finne dei riktige hjelpeinstansane og formidle kontakt med dei. Du og foreldra dine skal få informasjon om at dette rådgjevingstilbodet finst. Avhengig av behovet ditt kan rådgjevinga skje i gruppe eller individuelt. Målet er at du skal få hjelp til å utvikle deg og utnytte dei ressursane du har – og utan å vere bunde av tradisjonelle kjønnsroller.

  Rådgjeivinga skal medverke til å utjamne sosiale forskjellar elevane imellom, førebyggje at elevar ikkje fullfører skulen og integrere etniske minoritetar. 

  Målgruppe

  Elevar i grunnskule og vidaregåande skule

  Kriterium/vilkår

  Rådgjevinga dreier seg om utdannings- og yrkesval og personlege, sosiale og kjenslemessige problem som kan ha noko å seie for opplæringa eller korleis du har det på skulen. Dei faglege problema vil liggje under ansvarsområdet til kontaktlæraren eller PP-tenesta.

  Pris for tenesta

  Tenesta er gratis.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Samarbeidspartnarar

  Eleven sine føresette og hjelpeinstansar utanfor skulen

  aaa
 • Lover og forskrifter
  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Som skuleeigar har kommunen/fylkeskommunen ansvar for å ha eit tilbod om rådgjeving. Dersom du ikkje får nødvendig rådgjeving, kan du vende deg til statsforvaltaren som fører tilsyn etter opplæringslova.

 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Eining for oppvekst og kultur
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Julia Thorgrimsen Volline
  Tittel:Inspektør
  Telefon:35048483
  Epost:julia.volline@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2022-01-28 16:03
  Gyldig fra
  2014-11-03
  Gyldig til
  2023-01-31