Er du gravid, kan du få svangerskapskontroll hjå jordmortenesta. 

Ta kontakt med Nissedal legekontor eller jordmor for å tinge time.

Rettleiing hjå jordmor:

  • Svangerskap
  • Fødselsførebuing
  • Foreldreførebuing
  • Vaktteneste
  • Fylgje til fødeavdelingane
  • Fødselshjelp
  • Heimebesøk før og etter fødsel
  • Rådgjeving i samband med uønska svangerskap
  • Etterabortsamtaler
  • Prevensjonsrettleiing