• Tilskot private vegar (K-faktor): Kr 8
  • Leige av teknisk personell, timespris: Kr 519