• Tilskot private vegar (K-faktor): Kr 8,-
  • Leige av teknisk personell, timespris: Kr 519,-