Tveitsund bustadfelt

Om tomtefelta i Tveitsund:

 • Er opparbeida med vass og avløp fram til tomtegrense
 • Har el-forsyning fram til tomtegrense har asfaltere internvegar og gateljos
 • Er opne og barnevenlege med godt utsyn

Meir informasjon finn du i kommunekartet

Kåsa-Solli bustadfelt

Om tomtefelta i Kåsa-Solli:

 • Er opparbeida med vass og avløp fram til tomtegrense
 • Har el-forsyning fram til tomtegrense
 • Har asfaltere internvegar og gateljos
 • Er opne og barnevenlege med godt utsyn

Meir informasjon finn du i kommunekartet

Damkollen bustadfelt

Om tomtefeltet på Damkollen:

 • Under opparbeiding
 • Kjem til å få same opparbeiding som Tveitsund bustadfelt og Kåsa-Solli bustadfelt
 • Store tomter
 • Ligg nærme skule, sentrum og idrettsanlegg

Meir informasjon finn du i kommunekartet