Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Sikring og rehabilitering av bygg

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Når bustaden eller eit næringsbygg blir skadd av brann, flaum eller anna akutt hending, skal du kunne setje i gang rehabilitering av bygget utan å søkje kommunen og utan å varsle naboar. Ein eventuell førehandskonferanse skal haldast innan 5 dagar etter hendinga.

  Eksempel på sikringstiltak er:

  • opning av konstruksjonar og brannskilje
  • etablering av mellombels bering og understøtting
  • mellombels tetting og sikring
  • fjerning av øydelagde bygningsdelar og installasjonar
  • fråkopling av vatn og avløpsleidningar

  Målgruppe

  Bustadeigarar og bedrifter.

  Kriterium/vilkår

  Ein må ta vare på persontryggleiken på vanleg måte for å bruke bygget.

  Den som er ansvarleg for å sikre bygget, må passe på at sikringstiltaka følgjer reglane i plan- og bygningslova.

  Dersom bygget er verneverdig, må eigaren avklare nærare med kommunen før tiltaka blir sette i gang. Dette blir gjort i ein førehandskonferanse som skal gjennomførast innan 5 dagar etter at hendinga skjedde.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Byggesaksforskriften § 4-4 Unntak for nødvendige sikringstiltak etter akutte hendelser, § 5-2, § 7-1.

  Forskrifter

  Byggesaksforskriften (SAK 10)

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Plankontor
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Birger Heimdal
  Tittel:Byggesaksbehandlar
  Telefon:35 04 84 21
  Epost:birger.heimdal@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2022-01-11 08:30
  Gyldig fra
  2017-12-04
  Gyldig til
  2023-01-11