Ungdomsklubben er ope:

  • Onsdag:  kl.14.30-18.00 for mellomtrinn og ungdomstrinn
  • Fredag: kl. 17.00-22.00 for ungdomstrinn og elevar frå vidaregåande skule
  • Laurdag: kl. 19.00-23.00 for ungdomstrinn og elevar frå vidaregåande skule

Når det er nattkafe, er det ungdomsklubb for mellomtrinnet på Fleirbrukshuset.
Alle elevar i kommunen er hjarteleg velkomen til Fleirbrukshuset frå kl. 18.30 – 22.30.

Nattkafe på bedehuset i Treungen

Den siste laurdagen i september, oktober og november er det nattkafe på bedehuset. 
Det vert invitert til pizza, spel, luftgeværskyting og leikar. 
Arrangementet varar frå kl. 20.00 – 23.00

Desse laurdagane i haust er det slik:

  • Laurdag 24. september
  • Laurdag 29. oktober
  • Laurdag 26. november

Alle elevar i ungdomsskule og vidaregåande skule er velkomne!