Opningstider

Kvar onsdag frå kl. 14.30 – 18.00, og er open for elevar på mellomtrinnet og ungdomsskulen.

Kvar fredag frå kl. 17.00 – 22.00 (kl. 17.00 - 20.00 for 7. klasse), og er open for ungdom frå 7. klasse, elevar på ungdomsskulen og vidaregåande skule. 

Laurdagsope ungdomsklubb og nattkafe

Tilbodet er for deg som er 8. klassing til og med vidaregånde; fastbuande, hyttebuande eller på besøk-ungdom. Målsettinga med tilbodet er å legge til rette for gode møteplassar for ungdom i kommunen, møteplassar som er trygge, inkluderande, sosiale og rusfrie.

 Tiltaket er eit samarbeid mellom Nissedal kommune og Nissedal sokneråd, og startar laurdag 28. september med Nattkafe i bedehuset.

Det vert til saman 3 nattkafear og 9 laurdagsopne ungdomsklubbar i haust.

Desse datoane har vi ope:

 • 28.09: Nattkafe i bedehuset kl. 20.00 – 23.00
 • 05.10: Ungdomsklubb i Fleirbrukshuset kl. 18.00 – 23.00
 • 12.10: Ungdomsklubb i Fleirbrukshuset kl. 18.00 – 23.00
 • 19.10: Ungdomsklubb i Fleirbrukshuset kl. 18.00 – 23.00
 • 26.10: Nattkafe i bedehuset. Kl. 20.00 – 23.00
 • 02.11: Ungdomsklubb i Fleirbrukshuset kl. 18.00 – 23.00
 • 09.11: Ungdomsklubb i Fleirbrukshuset kl. 18.00 – 23.00
 • 16.11: Ungdomsklubb i Fleirbrukshuset kl. 18.00 – 23.00
 • 23.11: Ungdomsklubb i Fleirbrukshuset kl. 18.00 – 23.00
 • 30.11: Nattkafe i bedehuset kl. 20.00 – 23.00
 • 07.12: Ungdomsklubb i Fleirbrukshuset kl. 18.00 – 23.00
 • 14.12: Ungdomsklubb i Fleirbrukshuset kl. 18.00 – 23.00

Vi håpar å sjå deg 😀😎🤸‍♂️🤩 og velkomen til laurdagsope Nattkafe og Ungdomsklubb i Nissedal kommune