Opningstider

Onsdagar frå kl. 14.30 til 18.00 er klubben open for mellomtrinnet.
 
Fredagar frå kl 17.00 til 22.00 og laurdagar frå kl. 19.00 til 23.00 er klubben open for ungdomsskulen.

Laurdag 28. november er det siste nattkafe på bedehuset i år.
Nytt: nattkafeen er for ungdomstrinnet i Nissedal kommune. Tilbod om at elevar frå vidaregåande skule kan kome på ungdomsklubben denne dagen, må vi diverre avlyse på grunn av smittevern.
Vi inviterer i staden mellomtrinnselevar i Nissedal til ungdomsklubben på Fleirbrukshuset laurdag 28. november.

Ungdomsklubben er ope som normalt fram til og med veke 51.

Ungdommane og tilsette må følgje oppsett prosedyre på smittevern.

Vi gler oss til å sjå ungdommen vår igjen!

Helsing Roberto og Grzgorz