Pensjonistlaget

 • Nissedal pensjonistlag
  • Kontaktperson:  Astrid Fjalestad

Idrett- og friluftslag

 • Felle idrettslag
  • Kontaktperson: Ole Petter Fjalestad
 • Havrefjell turlag
  • Kontaktperson: Ole Jacob Bråten
 • Gautefall turlag
  • Kontaktperson: Kjell Peder Haugane
 • Nissedal idrettsråd
  • Kontaktperson: 
 • Nissedal idrettslag
  • Kontaktperson: Lars Gunnar Veum
 • Nissedal jeger- og fiskarlag
  • Kontaktperson:  Øystein Tveit
 • Trenissen 4H
  • Kontaktperson:  Torgunn Hovland Tveit
 • Treungen hestesportsklubb
  • Kontaktperson: Anne Marie Watterud
 • Treungen idrettslag
 • Kontaktperson: Elin Fjalestad

Skyttarlag

 • Nissedal skyttarlag
  • Kontaktperson: Birger Heimdal
 • Nissedal sportsskyttarklubb
  • Kontaktperson: Svein Olav Odden
 • Treungen skyttarlag
  • Kontaktperson: Anders Almelien, Jan Arild Lauvdal

Kristelege lag

 • BGF-kor, Treungen Frikyrkje
  • Kontaktperson: Rut Stokstad Nielsen
 • Fjone hverdagsgruppe (Sundagsskule)
  • Kontaktperson: Inger Johanne Aaheim
 • Fjone Yngres
  • Kontaktperson: Inger Johanne Aaheim
 • Haugsjåsund og Tjønnefoss misjonslag
  • Kontaktperson: Tor Valle
 • Friklubben, Treungen Frikyrkje
  • Kontaktperson: Rut Stokstad Nielsen
 • Kyrkjebygda Misjonslag
  • Kontaktperson: Astrid Eidem Nordal
 • MusikkCafe, Treungen Frikyrkje
  • Kontaktperson: John Oddvar Jermansen
 • Nissedal kristne lag
  • Kontaktperson: Tellev Tveit
 • Nissedal sundagsskule
  • Kontaktperson: Pauline Nordbø
 • Treungen Bedehus-Normisjon
  • Kontaktperson: Tor Helge Løyte
 • Treungen søndagsskule - bedehuset
  • Kontaktperson: Torill Sønderland
 • Speideraktivitet, Treungen Frikyrkje
  • Kontaktperson: Tori-Fretland Tveit
 • Sundagsskulen, Treungen Pinsemenighet
  • Kontaktperson: 
 • Suppegruppe, Treungen Frikyrkje
  • Kontaktperson: Rut Stokstad Nielsen
 • Treungen Familiekor
  • Kontaktperson: Marie K. Enger

Andre lag

 • Fellsingen 
  • Kontaktperson: Knut Åge Felle
 • Mental Helse Nissedal
  • Kontaktperson: Kari Solheim
 • Nasjonalforeningen Nissedal Helselag
  • Kontaktperson: Pauline G. Nordbø
 • Nissedal bondelag
  • Kontaktperson: Olav Borstad
 • Nissedal Bygdekvinnelag
  • Kontaktperson: Anne Berge
 • Nissedal Hagelag
  • Kontaktperson: Astrid Opdal Knutsen
 • Nissedal Historielag
  • Kontaktperson: Tellef Nygård
 • Nissedal mållag 
  • Kontaktperson: Harald Valle
 • Nissedal skogeigarlag
  • Kontaktperson: Olav Borstad
 • Nissedal Røde Kors
  • Kontaktperson: Lena Skarpodde
 • Nissedal pelsdyravlslag
  • Kontaktperson: Arnt Erik Evja
 • Nissedal Ungdomsråd
  • Sekretær: Roberto Soest
 • Nissedal viltlag 
  • Kontaktperson: Olav Borstad
 • Nissedal Vokalfestival
  • Heg Gustava Tjønn Ludwig