Audiografen held til på Nissedal omsorgssenter i underetasjen. NB! Under koronapandemien held audiografen til på kommunehuset.

Det er mogleg å få utført:

  • Audiogram (høyrselstest)
  • Avtrykk til propp
  • Tilpasssing og oppfylging av høyreapparat

Bestilling av timeavtale:

Dersom du ikkje har høyreapparat frå før må du fyrst kontakte legekontoret. Fastlegen rekvirerar time hjå audiograf. 

Har du allereie høyreapparat kan du kontakte Telemark sjukehus, poliklinikk for øyre/nase/hals, for timebestilling. 
Kontaktinformasjon finn du her.

Audiograf er Sigurd Løberg.