Ordførar og varaordførar

Ordførar: Halvor Homme (AP)

Varaordførar: Kristine Sandall (H)

Ordføraren leiar møta i kommunestyret og formannskapet. Ordføraren har i tillegg møte-, tale- og forslagsrett i utvala sine møte. Ordføraren er rettsleg representant for kommunen, og skriv under på vegne av kommunen der slik mynde ikkje er lagt til andre.

Ta gjerne kontakt med ordføraren. Ha på minnet at både e-post og anna post vil bli handsama i samsvar med "lov om offentlighet i forvaltningen". Du må rekne med at innhaldet i meldinga di kan bli offentleg tilgjengeleg.

Dersom du ynskjer å treffe ordføraren, kan det vere greit å avtale tid på førehand slik at du er sikker på at han er på kontoret.

Kommunestyret

Kommunestyret i Nissedal har 17 representantar. Oppgåvene til kommunestyret er heimla i kommuneloven § 6.

Arbeiderpartiet

 • Halvor Homme - ordførar
  Telefon 35 04 84 01
  Mobil 907 77 757
  Send e-post
   
 • Kristin O. Parkinson Vågen
  Mobil 480 50 477
  Send e-post
   
 • Paul-Willy Setane
  Mobil 417 67 039
  Send e-post
   
 • Linda Solberg
  Mobil 952 05 917
  Send e-post
   
 • Cecilie Vee Hansen
  Mobil 996 10 673
  Send e-post
   
 • Anne Marit Watterud
  Mobil 416 84 453
  Send e-post
   
 • Kim Jørgen Berntsen
  Mobil 905 87 322
  Send e-post
   

Høgre

 • Kristine Sandall - varaordførar
  Mobil 936 30 139
  Send e-post
   
 • Marianne Vrålstad
  Mobil 404 74 456
  Send e-post

Kristeleg Folkeparti

Senterpartiet

Formannskapet

 • Halvor Homme - ordførar
  Telefon 35 04 84 01
  Mobil 907 77 757
  Send e-post
   
 • Kristin O. Parkinson Vågen
  Mobil 480 50 477
  Send e-post
   
 • Kristine Sandall - varaordførar
  Mobil 936 30 139
  Send e-post
   
 • Ian Parry-Jones 
  Mobil 465 06 822
  ​Send e-post
   
 • Tjodvor Margrete Haugen
  Mobil 971 82 950
  ​Send e-post

Administrasjonsutval

Formannskapet og representantar for tilsette. 

Kontrollutvalet

Her finn du informasjon om kontrollutvalet i Nissedal kommune: 
https://www.vetaks.no

Leiar:
Øyvind Tveit
Tlf: 91 74 84 98
E-post: oyvind.tveit@nissedal.kommune.no

Medlemer
Leiar: Øyvind Tveit
Nestleiar: Simone Buyck
Medlem: Inge Audun Dahle
Medlem: Kim Jørgen Berntsen
Medlem: Cecilie Hellum

Utvalssekretær: 
Helga Rausandmoen
Tlf: 91 82 33 17
E-post:helgara@vetaks.no

Eldrerådet

Leiar

Nestleiar

 • Camilla M. Tveit

Medlemer

 • Arne Skåli
 • Synnøve Pettersbakken
 • Lars Arvid Bjørgulfson

Varamedlemer

 • Anne J. Berge
 • Ruth P. Gilje

Forliksråd

Medlemer: 2021-2024

Bjarne Reime
Cecilie Vee Hansen
Kari Anne Nordbø
 
Faste møtefullmektigar til forliksrådet:
Geir Christian Enger
Ian Parry-Jones
Tjodvor Haugen

Rådet for funksjonshemma

Leiar

 • Inez Borgen

Nestleiar

 • Gunn Jonskås

Medlemer

 • Runa Vee Tveit
 • Paul-Willy Setane
 • Terese Eilefstjønn

Varamedlem

 • Anne Karin Grimstveit

Ungdomsrådet

Medlemer i Nissedal ungdomsråd er:
 

Over ungdomsskulealder:

 • Amar Mtiri
 • Sajed Benshi

10. klasse:

 • Julianne Homme
 • Christopher Løyte 
 • Olav Aarak Underdal

9. klasse:

 • Anna Haugsjå
 • Mikkel Skansen Veum
8. klasse:
 • Anne Solveig Nordbø
 • Vilja Bakken

Nissedal ungdomsråd konstituerer seg i første rådsmøte. Rådet vel sjølv leiar og nestleiar blant rådets medlemmer, og fordeler andre aktuelle roller.