Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Varsel om planoppstart

Når kommunen har reguleringsplanar med varsel om planoppstart vil dei bli lagt ut på denne sida.

Reguleringsplan Bjønntjønnlia og Skogbu - Varsel om planoppstart

I medhald av lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008, § 12-8 blir det med dette varsla om oppstart av arbeid med detaljregulering for utviding av hyttefelt i Bjønntjønnlia og Skogbu i Nissedal kommune. Område høyrer til eigendom 34/2. PLANID: 2021003. 
Frist for innspel: 20.10.2021.

Bjønntjønnlia_Skogbu_bilde
1