Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Varsel om planoppstart

Når kommunen har reguleringsplanar med varsel om planoppstart vil dei bli lagt ut på denne sida.

Vik massetak - Varsel om oppstart av detaljregulering

Med heimel i Plan- og bygningslovens § 12-8, blir det med dette varsla at AT-skog på vegne av forslagsstillar Tom Aslak Aarak, startar arbeid med detaljregulering for massetak på gnr./bnr 32/9 i Nissedal kommune. Planen har fått PLANID 3822-2022002

Vik_massetak_varslingskart

Buvatn hyttefelt - Varsel om oppstart av detaljregulering

I medhald av lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008, § 12-8 blir det med dette varsla om oppstart av arbeid med detaljregulering for Buvatn i Nissedal kommune. Område høyrer til eigendom 14/30 og 17/1 PLANID: 2022001

Buvatn_bilde_kart