Kort om barnehagen

Barnehagen ligg på Fjone ca. 20 km frå Treungen sentrum, og opna i august 2019.

Hovudmålet for barnehagen er: Me vil skape eit fellesskap fylt med livsglede!

Meir informasjon kjem etterkvart.

Antal plassar

Barnehagen har ei avdeling med inntil 14 barnehageplassar for barn i alderen 1 – 6 år.

Opningstider

Kl. 07.15 – 16.45, måndag – fredag