Endring av hovudopptak for barnehagesøknadar for 2020

Kommunestyret har vedteke å leggje ned ein barnehage i kommunen gjeldande frå 01.08.2020.
Kva barnehage dette vil gjelde blir vedteke i kommunestyret 13.02.2020.
Søknadsfrist for hovudopptaket av barn for barnehageåret 2020/2021 er difor utsett til 01.04.2020.
Nærare informasjon vil koma seinare.

Ved spørsmål ta kontakt med Reidun Carol Retterholt
Telefon: 35 04 84 82/ 959 21 972