Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Saker på høyring - offentleg ettersyn

Når vi har saker på høyring eller offentleg ettersyn blir dei lagt ut på denne sida.

Kommunedelplan Treungen sentrum - Varsel om planoppstart

Formannskapet har i sak 027/22 vedtatt rullering av kommunedelplanen Treungen sentrum. I medhald av plan- og bygningslova (pbl) § 11-12, blir det varsla oppstart av dette arbeidet.

Tveitsund bru

Kommunal planstrategi 2021 - 2023 til offentleg ettersyn

Nissedal formannskap har vedtatt forslag til kommunal planstrategi for 2021 - 2023 (f-sak 07/21).

Plandokumentet er ajourført i samsvar med dette vedtaket.

Merknadsfrist er sett til 22.03.2021.

Illustrasjon av plansystemet