Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Saker på høyring - offentleg ettersyn

Når vi har saker på høyring eller offentleg ettersyn blir dei lagt ut på denne sida.

Budsjett 2021 – økonomiplan/handlingsprogram 2021-2024

I medhald av § 14-3 i kommunelova vert formannskapet si tilråding til årsbudsjett for 2021 og økonomiplan/handlingsprogram for 2021-2024 for Nissedal kommune lagt ut for offentleg ettersyn i perioden 26.11. - 10.12.20, i resepsjonen i kommunehuset.

preview_COLOURBOX23820253

Reguleringsplan Felehovet sør og Reinsvatn

Ny frist: 15.10.20.

I medhald av pbl § 12-10 vedtok formannskapet 25.06.20 (sak 076/20) å legge forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Felehovet sør og Reinsvatn ut til offentleg ettersyn.

Felehovet_sør-Reinsvatn_bilde

Nordstøyl hyttegrend

I medhald av pbl § 12-10 vedtok formannskapet 10.09.20 (sak 094/20) å legge forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Nordstøyl hyttegrend ut til offentleg ettersyn

Frist: 01.11.20

Nordstøyl_plankart[1]
1