Leige av ljos-/lydutstyr  
Ljosutstyr, lita pakke pr. time kr 300
Ljosutstyr, stor pakke pr. time kr 600
Lydutstyr, lita pakke pr. time kr 300
Lydutstyr, stor pakke pr. time kr 600