Dei kommunale renovasjonstenestene er organisert i Indre Agder og Telemark Avfallsselskap Iks (IATA), i samarbeid med kommunane Åmli, Nome og Drangedal. Selskapet er styrt gjennom eigne vedtekter, eige styre og dagleg leiar. Kommunestyret vel utsendingar til representantskapet, som er selskapet sitt høgste organ, og styrerepresentant.

Avfallsanlegget i Nissedal kommune heiter Langmoen avfallsanlegg.

Meir informasjon om renovasjonsordninga (hentekalender, opningstider etc.) finn du her

Spørsmål om renovasjonsordninga kan stilast til IATA.