Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Renovasjon

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Kommunen skal sørgje for å samle inn hushaldsavfall (tvungen renovasjon). Hushaldsavfall er rekna som avfall frå private hushald, òg større gjenstandar slik som inventar. Stativ og liknande blir sette opp slik kommunen avgjer. Farleg avfall skal ikkje blandast med vanleg hushaldsavfall, men leverast på eige mottak. Det finst òg eigne returordningar for bestemte typar avfall. Kommunen kan etter søknad frita bestemte eigedommar frå den kommunale innsamlinga.

Målgruppe

Private hushald

Pris for tenesta

Renovasjonsgebyret er fastsett i kommunal forskrift.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Samarbeidspartnarar

IATA IKS (Indre Agder og Telemark Avfallsselskap)

aaa

Lover og retningslinjer

Dette er ei lovpålagd teneste. Kommunen fastset ei renovasjonsforskrift som omtaler ordninga og rettar og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

Sjå
Forurensingsloven § 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall

Lover

Forurensningsloven

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Eining for teknisk drift
Telefon:35048400
Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

Kontaktpersoner

Navn:Kristin Kyrkjerud Vaa
Tittel:Einingsleiar teknisk drift
Telefon:35 04 84 33
Mobil:90 53 94 98
Epost:kristin.vaa@nissedal.kommune.no

Andre opplysningar

Oppdatert:2019-01-09 10:52
Gyldig fra2011-04-29
Gyldig til2019-12-31