Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Status 25.05.20:

Ingen bekrefta smitta per i dag.

Les meir her

Renovasjon

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Kommunen skal sørgje for å samle inn hushaldsavfall (tvungen renovasjon). Hushaldsavfall er rekna som avfall frå private hushald, òg større gjenstandar slik som inventar. Stativ og liknande blir sette opp slik kommunen avgjer. Farleg avfall skal ikkje blandast med vanleg hushaldsavfall, men leverast på eige mottak. Det finst òg eigne returordningar for bestemte typar avfall. Kommunen kan etter søknad frita bestemte eigedommar frå den kommunale innsamlinga.

  Målgruppe

  Private hushald

  Pris for tenesta

  Renovasjonsgebyret er fastsett i kommunal forskrift.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Samarbeidspartnarar

  IATA IKS (Indre Agder og Telemark Avfallsselskap)

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dette er ei lovpålagd teneste. Kommunen fastset ei renovasjonsforskrift som omtaler ordninga og rettar og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

  Sjå
  Forurensingsloven § 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall

  Lover

  Forurensningsloven

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Eining for teknisk drift
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Kristin Kyrkjerud Vaa
  Tittel:Einingsleiar teknisk drift
  Telefon:35 04 84 33
  Mobil:90 53 94 98
  Epost:kristin.vaa@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2019-01-09 10:52
  Gyldig fra
  2011-04-29
  Gyldig til
  2019-12-31