Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Renovasjon

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Avfallet ditt blir henta regelmessig og så godt det lèt seg gjere, utan sjenerande støy, lukt eller støv. Avfallsbehaldarane blir sat tilbake der dei var og grinder, porter og dører skal lukkast.
   
  Du vil få melding om korleis kjeldesortering blir gjord i din kommune.

  Målgruppe

  Private hushald.

  Pris for tenesta

  Renovasjonsgebyret er fastsett i kommunal forskrift.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Samarbeidspartnarar

  IATA IKS (Indre Agder og Telemark Avfallsselskap)

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dette er ei lovpålagd teneste. Kommunen fastset ei renovasjonsforskrift som omtaler ordninga og rettar og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

  Sjå
  Forurensingsloven § 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall

  Lover

  Forurensningsloven

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Eining for teknisk drift
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Ben David Berås
  Tittel:Konstituert einingsleiar teknisk drift
  Telefon:35 04 85 96
  Mobil:91 67 00 12
  Epost:ben.david.beras@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2019-01-09 10:52
  Gyldig fra
  2011-04-29
  Gyldig til
  2019-12-31