Kort om barnehagen

Barnehagen har stort uteareal og mange leikeområde. Nærområdet byr på mange stadar å utforske.

Antal plassar

Barnehagen har ei avdeling med inntil 20 barnehageplassar for barn i alderen 1-6 år.

Opningstider

Kl. 07.00 - 16.30, måndag-fredag.

Hovudmål for barnehagen

Vi vil skape eit fellesskap fylt med livsglede.

Råd og utval

Samarbeidsutvalet for Felle barnehage barnehageåret 2022/2023
Samarbeidsutval - SU Namn
Foreldrerepresentant Victoria Meberg Olsen
Representant for tilsette i barnehagen Kari Hege Kveim
Sekretær/ styrar Natalie Z. Bråthen