Skuleveka

Skuledagen for småskulen (1.-4. klasse) 

Måndagar  
Kl. 08.45-10.15 1. arbeidsøkt
Kl. 10.15-10.30 Friminutt
Kl. 10.30-11.30 2. arbeidsøkt
Kl. 11.30-12.00 Matfri
Kl. 12.00-13.00 3. arbeidsøkt
Kl. 13.00-13.15 Friminutt
Kl. 13.15-13.45 4. arbeidsøkt
Kl. 13.45-14.15 Leksehjelp

 

Tysdagar  
Kl. 08.45-10.15 1. arbeidsøkt
Kl. 10.15-10.30 Friminutt
Kl. 10.30-11.30 2. arbeidsøkt
Kl. 11.30-12.00 Matfri
Kl. 12.00-13.00 3. arbeidsøkt
Kl. 13.00-13.15 Friminutt
Kl. 13.15-14.15 4. arbeidsøkt

 

Onsdagar  
Kl. 08.45-10.15 1. arbeidsøkt
Kl. 10.15-10.30 Friminutt
Kl. 10.30-11.30 2. arbeidsøkt
Kl. 11.30-12.00 Matfri
Kl. 12.00-12.30 3. arbeidsøkt

 

Torsdagar  
Kl. 08.45-10.15 1. arbeidsøkt
Kl. 10.15-10.30 Friminutt
Kl. 10.30-11.30 2. arbeidsøkt
Kl. 11.30-12.00 Matfri
Kl. 12.00-13.00 3. arbeidsøkt
Kl. 13.00-13.15 Friminutt
Kl. 13.15-13.45 4. arbeidsøkt
Kl. 13.45-14.15 Leksehjelp

 

Fredagar  
Kl. 08.45-10.15 1. arbeidsøkt
Kl. 10.15-10.30 Friminutt
Kl. 10.30-11.30 2. arbeidsøkt
Kl. 11.30-12.00 Matfri
Kl. 12.00-13.00 3. arbeidsøkt
Kl. 13.00-13.15 Friminutt
Kl. 13.15-13.45 4. arbeidsøkt

Måndag, torsdag og fredag kan elevane i 1.-4. klasse som skal ha skyss, vere på leksehjelp/SFO fram til bussen går kl. 14.15.


Skuledagen for storskulen (5.-10. klasse)

Kl. 08.45-10.15 1. arbeidsøkt
Kl. 10.15-10.30 Friminutt
Kl. 10.30-11.30 2. arbeidsøkt
Kl. 11.30-12.00 Matfri
Kl. 12.00-13.00 3. arbeidsøkt
Kl. 13.00-13.15 Friminutt
Kl. 13.15-14.15 4. arbeidsøkt

- Tysdager er det leksehjelp for 5.-10. klasse frå kl. 14.15-15.00

- Onsdagar sluttar 5.-6. klasse kl. 12.30

- Onsdagar sluttar 7.-10. klasse kl. 14.45

Tilsette ved Tveit skule/Nissedal ungdomsskule

Rektor: Marius Vøllestad

Undervisningsinspektør: Julia Thorgrimsen Volline

Konsulent: Marit Madsen

Rådgjevar

TPO-koordinator: Klara Beyer-Clausen
 

Lagleiar småskulen: Geir Christian Enger

Lagleiar mellomsteg: Edel Johanne Valle

Lagleiar ungdomsskulen: Geir Halvor Volline

Kontaktperson SFO: Cecilie Vee Hansen


Kontaktlærar 1. kl.: Helene M. Svendsen og Anja C. Røhme

Kontaktlærar 2. kl.: Kari Anna Onestad

Kontaktlærar 3. kl.: Geir Christian Enger

Kontaktlærar 4. kl.: Linda Solberg

Kontaktlærar 5. kl.: Toke Ullvar van der Gugten Beyer-Clausen

Kontaktlærar 6. kl.: Andrea Aarak og Anders Gautefald Berg

Kontaktlærar 7. kl.: Edel Johanne Valle

Kontaktlærar 8. kl.: Geir Halvor Volline

Kontaktlærar 9. kl.: Nils Kårevik

Kontaktlærar 10. kl.: Klara Beyer-Clausen og Per Trygve Fossli Løyte


Lærar: Birgitte Brekke

Lærar: Else Marit Refsdal

Lærar: Harald Valle

Lærar: Håkon Matre

Lærar: Julia Thorgrimsen Volline

Lærar: Karin van Zijp

Lærar: Reidar Saga

Lærar: Siri Prestegården

Lærar: Solvieg Viola Holskar


Miljøterapeut: Runa Vee Tveit

Kantinemedarbeidar: Kate Aarak

Fagarbeider: Skule: Roberto Soest

Fagarbeidar: SFO og skule: Alexander Vrålstad

Fagarbeidar: SFO og skule: Gunhild Lauvdal-Sollid

Fagarbeidar: SFO og skule: Mette Valle Haugstøyl

Fagarbeidar: SFO og skule : Grzegorz Slawomir Bialecki

Fagarbeidar: SFO og skule: Cecilie Vee Hansen

Fagarbeidar: SFO og skule: Kate Bergland


Permisjon: Eli Janne Olimstad

Permisjon: Hedda Skyum

Permisjon: Felicia Batt-Rawden 

Permisjon: Lena Flagborg 

Permisjon: Heidi Irina Brauti                                                               

Oversikt over kontakttida til lærarane

NB! Nokre gonger kan lærarane vere opptekne i møter. 

 • Kontaktlærar 1. trinn: Anja C. Røhme, mob. 924 47 997  
  Kontakttid: måndag kl. 08.30-09.15, onsdag kl. 11.30-12.30, torsdag kl. 08.30-09.00
   
 • Kontaktlærar 1. trinn: Helene M. Svendsen, mob. 996 26 890  
  Kontakttid: måndag kl. 13.45-14.30, torsdag kl. 13.00-14.00, fredag kl. 13.45-14.30
   
 • Kontaktlærar 2. trinn: Kari-Anna Onestad, mob. 974 15 700  
  Kontakttid: måndag kl. 08.30-09.15, torsdag kl. 10.30-11.30
   
 • Kontaktlærar 3. trinn: Geir Christian Enger, mob. 928 35 364 
  Kontakttid: onsdag kl. 12.30-14.00
   
 • Kontaktlærar 4. trinn: Linda Solberg, mob. 952 05 917 
  Kontakttid: måndag kl. 08.30-09.00, onsdag kl. 13.00-14.00, fredag kl. 08.30-09.00
   
 • Kontaktlærar 5. trinn: Toke Ullvar van der Gugten Beyer-Clausen. mob. 462 85 107
  Kontakttid: måndag kl. 13.00-14.30, fredag kl. 10.15-11.30
   
 • Kontaktlærar 6. trinn: Anders Gautefald Berg, mob. 400 41 563  
  Kontakttid: måndag kl. 10.30-11.30, fredag kl. 09.00-10.00
   
 • Kontaktlærar 6. trinn: Andrea Aarak, mob. 934 51 794  
  Kontakttid: tysdag kl. 10.30-11.30, torsdag kl. 10.30-11.30
   
 • Kontaktlærar 7. trinn: Edel Johanne Valle, mob. 958 90 969
  Kontakttid: tysdag kl. 12.00-14.00, fredag kl. 10.30-11.30 
   
 • Kontaktlærar 8. trinn: Geir Halvor Volline, mob. 911 39 737
  Kontakttid: tysdag kl. 08.45-09.45, torsdag kl. 08.45-09.45  
     
 • Kontaktlærar 9. trinn: Nils Kårevik, mob. 970 21 136  
  Kontakttid: tysdag kl. 13.15-14.15, onsdag kl. 13.15-14.15
   
 • Kontaktlærar 10. trinn: Klara Beyer-Clausen, mob. 462 81 367  
  Kontakttid: måndag kl. 09.30-10.30, fredag kl. 09.30-10.30
   
 • Kontaktlærar 10. trinn: Per Trygve Fossli Løyte, mob. 918 47 727  
  Kontakttid: måndag kl. 10.30-11.30, tysdag kl. 09.15-10.15
   
 • Lærar: Birgitte Brekke, mob. 990 10 848 
  Kontakttid: måndag kl. 08.30-09.00, onsdag kl. 12.30-13.00
   
 • Lærar: Else Marit Refsdal, mob. 951 28 018
  Kontakttid: onsdag kl. 12.30-14.30  
   
 • Lærar: Harald Valle, mob. 971 32 147
  Kontakttid: torsdag kl. 12.00-13.30, fredag kl. 08.30-09.30
   
 • Lærar: Heidi Irina Brauti, mob. 415 78 768
  Kontakttid: onsdag kl. 13.30-14.30  
   
 • Lærar: Håkon Matre, mob. 948 24 920  
  Kontakttid: tysdag kl. 12.30-14.00
   
 • Lærar: Julia Thorgrimsen Volline. mob. 957 53 771  
  Kontakttid: onsdag kl. 12.00-13.00, torsdag kl. 13.15-14.15, fredag kl. 10.30-11.30
   
 • Lærar: Karin van Zijp, mob. 992 46 835 
  Kontakttid: tysdag kl. 10.30-11.30, torsdag kl. 08.00-09.00
   
 • Lærar:  Reidar Saga, mob. 922 93 771     
  Kontakttid: måndag kl. 12.00-13.00, torsdag kl. 12.00-13.00
   
 • Lærar: Siri Prestegården, mob. 900 74 993 
  Kontakttid: tysdag kl. 10.30-11.30, onsdag kl. 11.30-12.30
   
 • Lærar: Solveig Viola Holskar , mob. 900 28 524  
  Kontakttid: måndag kl. 13.00-14.15, onsdag kl. 12.30-16.00, torsdag kl. 13.00-14.15

Elevråd

Elevrådsrepresentantar for Tveit skule - Nissedal ungdomsskule 2021-2022.

5. klasse Anna 
Vara: Ingrid 
5. klasse Vetle 
Vara: David 
6. klasse Hege Marit
Vara: Eva Madeleine
6. klasse Leon 
Vara: Bjønne
7. klasse Tilje
Vara: Ada
7. klasse Torstein
Vara: Daniel
8. klasse Elise
Vara: Amina
8. klasse Magnus
Vara: Hans Magne
9. klasse Taran
Vara: Anna
9. klasse Noah
Vara: Jakob
10. klasse Julianne
Vara: Lena
10. klasse Christopher
Vara: Stian

 

Foreldreutval - FAU

Alle foreldre som har barn i skulen, er medlem av skulens foreldreråd. Foreldrerådet vel eit arbeidsutval (FAU) som er foreldrestemma for skulen.
FAU skal blant anna sikre reell medverknad frå foreldre og ha medansvar for at elevanes læringsmiljø er trygt og godt.

FAU vedtekter godkjent frå 02.09.19

Møteplan for skuleåret 2022-2023: 

Oversikt over FAU-medlemer blir lagt inn etter fyrste møtet i FAU
 

1. klasse Rune Lauvdal og Monica Hauge
2. klasse Margrethe Eikhom Homdrom og Tonje Alise Bjørntvedt
3. klasse Kristina Kihle-Vik (leiar) og Camilla Haugstøyl
4. klasse Aud Skårdal og Marita Pedersen
5. klasse Pål Arne Haugsjå og Linda Grimenæs Felle
6. klasse

Anne Britt Setane og Theresa Viddal (nestleiar)

7. klasse Herdis Gautefald og Helge Tveit
8.  klasse Julia Vik og Astrid Pedersen
9. klasse Even Holskar og Astrid Pedersen
10. klasse Anne Marie Lauvdal og Anne Karin Grimstveit

 

Saksdokument FAU
Innkalling: April 2023
Innkalling: Januar 2023
Referat: Januar 2023
Innkalling: November 2022
Referat: November 2022
Innkalling: September 2022
Referat: September 2022
Innkalling: Mai 2022
Referat: Mai 2022
Innkalling: Mars 2022
Referat: Mars 2022
Innkalling: November 2021 
Referat: November 2021
Innkalling: September 2021
Referat: September 2021
Innkalling: Mars 2021
Referat: Mars 2021
Innkalling: November 2020
Referat: November 2020
Innkalling: September 2020
Referat: September 2020
Innkalling: Mars 2020
Referat: Mars 2020
Innkalling: November 2019
Referat: November 2019
Innkaling: September 2019
Referat: September 2019
Innkalling: Mai 2019
Referat: Mai 2019
Referat: Mars 2019
Referat: Januar 2019 - ekstraordinært
Referat: Januar 2019
Referat: November 2018
Referat: September 2018
Referat: Mai 2018
Referat: Mars 2018
Referat: Januar 2018
Referat: November 2017
Referat: September 2017
Referat: Mai 2017
Referat: April 2017 - korrigert
Referat: Februar 2017
Referat: November 2016
Referat: September 2016
Referat: April 2016
Referat: Februar 2016
Referat: November 2015
Referat: September 2015

 

Samarbeidsutval - SU

Samarbeidsutvalet er skulen øvste rådgjevande organ der alle partar av skulen er representert. 
SU har rett til å uttale seg om/ i alle saker som gjeld skulen.

Møteplan skuleåret 22/23:. 24.10.22, 21.11.22, 30.01.23, 24.04.23

Politisk representant Paul-Willy Setane
Representant FAU - nestleiar SU Kristina Kihle-Vik 
Representant for kommunen - leiar Marius Vøllestad
Foreldrerepresentant Theresa Viddal
Representant elevråd Elise Schalla Haugsjå
Representant for elevane Anna Jablonska og Isak Bergren
Representant for lærarane - referent Karin van Zijp
Representant for lærarane Håkon Adriono Matre
Representant for andre tilsette Mette Valle Haugstøyl

 

Saksdokument SU
Innkalling: April 2023 (pdf)
Innkalling: Januar 2023 (pdf)
Referat: Januar 2023
Innkalling: November 2022
Referat: November 2022 (pdf)
Innkalling: Oktober 2022 (pdf)
Referat: Oktober 2022 (pdf)
Innkalling: Mai 2022 (pdf)
Referat: Mai 2022
Innkalling: Mars 2022 (pdf)
Referat: Mars 2022(pdf)
Innkalling: Januar 2022(pdf)
Referat: Januar 2022(pdf)
Innkalling: November 2021(pdf)
Referat: November 2021(pdf)
Innkalling: Juni 2021(pdf)
Referat: Juni 2021(pdf)
Innkalling: Mars 2021(pdf)
Referat: Mars 2021(pdf)
Innkalling: November 2020(pdf)
Referat: November 2020(pdf)
Innkalling: September 2020(pdf)
Referat: September 2020(pdf)
Innkalling: November 2019 (pdf)
Referat: November 2019(pdf)
Innkalling: September 2019(pdf)
Referat: September 2019(pdf)
Referat: Mars 2019(pdf)
Referat: November 2018(pdf)
Referat: September 2018(pdf)
Referat: April 2018(pdf)
Referat: Januar 2018(pdf)
Referat: September 2017(pdf)
Referat: Mai 2017(pdf)
Referat: Februar 2017(pdf)
Referat: November 2015(pdf)
Referat: September 2015(pdf)

Skulemiljøutval - SMU

Skulemiljøutvalet har i oppgåve å sikre at skulen har eit systematisk arbeid for å få eit godt skulemiljø. SMU skal vere eit rådgjevande organ for skulen i saker knytta til dette.
Det er skuleeigars og rektors ansvar at alle rådsorgana blir oppretta og fungerer i samsvar med reglane i opplæringslova.

SMU har same medlemar som SU, men med ein i tillegg: 

 • SMU representant for elevrådet: Anna Jablonska

Møteplan skuleåret 22/23: 24.10.22, 21.11.22, 30.01.23, 24.04.23

 

Saksdokument SMU
Innkalling og referat april 2023: Sjå SU
Innkalling og referat januar 2023: Sjå SU
Innkalling og referat oktober + november 2022: Sjå SU
Innkalling: Mars 2022
Referat: Mars 2022
Innkalling: Januar 2022
Referat: Januar 2022
Innkalling: November 2021
Referat: November 2021
Innkalling: Juni 2021
Referat: Juni 2021
Innkalling: Mars 2021
Referat: Mars 2021
Innkalling: November 2020
Referat: November 2020
Innkalling: September 2020
Referat: September 2020
Innkalling: November 2019
Referat: November 2019
Innkalling: September 2019
Referat: September 2019
Referat: Mars 2019
Referat: November 2018
Referat: September 2018
Referat: April 2018
Referat: Januar 2018
Referat: September 2017
Referat: Mai 2017
Referat: Februar 2017
Referat: November 2015
Referat: September 2015

Kantinekortet - betalingssystem i skulekantina

Det er innført eit betalingssystem, Kantinekortet eller Nissedalskortet,  i kantina på Tveit skule/ Nissedal ungdomsskule

Les meir her