Om skulen

Tveit skule - Nissedal ungdomsskule er ein kombinera barne- og ungdomsskule, og ligg i Treungen. Skulen er den største i kommunen. 

Kor finn du oss

  • Småskulen (stega 1-4 og SFO) er lokalisert i den kvite, svarte og gule trebygningen. 
  • Mellomsteget (stega 5-7) er i Murbygget. 
  • Ungdomsskulen held til i Paviljongen (8-10). 

Storskulen (mellomsteget og ungdomsskulen) er samlokalisert med Fleirbrukshuset og biblioteket.

Skuleveka

Skuledagen er frå kl. 08.45-14.15 (kl. 15.00 onsdagar for 7.-10. klasse).

Småskulen (1.-4. klasse) Økt Storskulen (5.-10. klasse) Økt
Kl. 08.45-10.15  Arbeidsøkt Kl. 08.45-10.15 Arbeidsøkt
Kl. 10.15-10.40 Friminutt Kl. 10.15-10.30 Friminutt
Kl. 10.40-12.15 Arbeidsøkt Kl. 10.30-11.15 Arbeidsøkt
Kl. 12.15-12.40 Friminutt Kl. 11.15-11.45 Friminutt
Kl. 12.40-13.30 Arbeidsøkt Kl. 11.45-13.15 Arbeidsøkt
Kl. 13.30-14.15 Arbeidsøkt (tysdag) Kl. 13.15-13.30 Friminutt
    Kl. 13.30-14.15 Arbeidsøkt
    Kl. 14.15-15.00 Arbeidsøkt (onsdag)

Midtskyss kl. 12.30 på onsdagar for 1.-6. klasse.

Undervisningspersonale

Arbeidsområde Undervisningspersonale
Rektor Reidun Carol Retterholt
Undervisningsinspektør Julia Thorgrimsen Volline
Rådgjevar Ragnhild Iversen
Konsulent Marit Madsen
TPO-koordinator Julia Thorgrimsen Volline
Lagleiar småskulen Norunn Gaastjønn Tveit
Lagleiar mellomsteget Edel Johanne Valle
Lagleiar ungdomsskulen Klare Sigrid Beyer-Clausen
Kontaktperson SFO Cecilie Vee Hansen
Kontaktlærar 1. klasse Linda Solberg og Astrid Leirvik
Kontaktlærar 2. klasse Gunnhild B. Rieber-Mohn
Kontaktlærar 3. klasse Kari-Anne Onestad og Helene Meaas Svendsen
Kontaktlærar 4. klasse Geir Christian Enger
Kontaktlærar 5. klasse Anja Catharina Røhme og Kjersti H. Fredriksen
Kontaktlærar 6. klasse Bjørn Leirvik  
Kontaktlærar 7. klasse Andrea Aarak og Edel Johanne Valle
Kontaktlærar 8. klasse Hedda Skyum
Kontaktlærar 9. klasse Toke Ullvar Beyer-Claussen
Kontaktlærar 10. klasse Klare Sigrid Beyer-Clausen
Lærar Anders gautefald Tveit
Lærar Ingvild Heimdal
Lærar Karin van Zijp
Lærar Harald Valle
Lærar Hildegunn Voje
Lærar Norunn Gasstjønn Tveit
Lærar Carina Olsen
Lærar Håkon Matre
Lærar Else Marit Refsdal
Lærar Åshild Reime
Lærar Bente Engenes
Lærar Kristine Bergsland
Miljøterapeut Runa Vee Tveit
Miljøterapeut Ilham Skah
Assistent Mohammad Tamin
Kantinemedarbeider og assistent skule Solveig Jermansen
Fagarbeider SFO og skule Gunn Lauvdal
Fagarbeider SFO og skule Ingrid Felli Sandåker
Fagarbeider SFO og skuøe Jorunn Fossen Homme
Fagarbeider SFO og skule Cecilie Vee Hansen
Fagarbeider SFO og skule Kate Bergland

Lærarar i permisjon: Reidar Saga, Per Trygve Fossli Løyte, Geir Halvor Volline.

Elevråd

Elevrådsrepresentantar for Tveit skule - Nissedal ungdomsskule 2018-2019

Klasse Representanar Vararepresentantar
5. klasse Thea Marie Gaastjønn Tveit Vår Setane Sundsli
  Hans Magne Skårdal Hagen Ole Gunnar Hoksrud Pedersen
6. klasse Ånund Tveit Jakob Viddal Pedersen
  Frida Brekke Lea Maria Jermansen
7. klasse Julianne Homme Ranim Mohomad Mitri
  Stian Almelien Lauvdal Thomas Birkedal Dahle
8. klasse Lars Brynjulv Nordbø Matias Haugsjå
  Madeleine Holte Skaali Siv Tveiten
9. klasse Emilia Johansen Tarraldsen Mina Vee Straand
  Johannes Fjalestad Grundt Knut Haugsjå
10. klasse Sondre Trontveit Nes Erik Birkedal Dahle
  Vibeke Homme Signe Håtveit


 

Referat
September 2018
Juni 2018
April 2018
Februar 2018
Januar 2018
Desember 2017
Oktober 2017
September 2017
Mai 2017
Februar 2017
Januar 2017
Desember 2016
Oktober 2016
September 2016

 

Foreldreutval - FAU

Alle foreldre som har barn i skulen, er medlem av skulens foreldreråd. Foreldrerådet vel eit arbeidsutval (FAU) som er foreldrestemma for skulen.
FAU skal blant anna sikre reell medverknad frå foreldre og ha medansvar for at elevanes læringsmiljø er trygt og godt.

FAU vedtekter godkjent frå 02.09.19

Klasse Foreldrekontakt Oppgåve
1. Roy Åge Homme  
  Anne Karin Grimstveit  
2.  Bente Rønningen Meyer  
  Anne Kristin Kåsi  
3.  Kristina Kihle-Vik  
  Camilla Tveit  
4. Inge Holtan Saga Vara for nestleiar i SU/SMU
  Hildegunn Rønningen  
5.  Magne Haugsjå  
  Rut S. Nielsen  
6. Aud Synnøve Skårdal  
  Hilde Holskar  
7. Katrin Mei Houthuizen Nestleiar
  Signe Marie Svalestog  
8.  Haldis Løyte  
  Reidun Almelien  
9.  Åshild Reime  
  Ragnar Aarak Vara for leiar i SU/SMU
10. Signe Marie Svalestog Leiar
  Cecilie Vee Hansen  

NB! Leiar av FAU og vara for leiar av FAU har trekt seg frå vervet.

Innkalling Referat
  September 2019
Mai 2019 Mai 2019
  Mars 2019
  Januar 2019 - ekstraordinært
  Januar 2019
  November 2018
  September 2018
  Mai 2018
  Mars 2018
  Januar 2018
  November 2017
  September 2017
  Mai 2017
  April 2017 - korrigert
  Februar 2017
  November 2016
  September 2016
  April 2016
  Februar 2016
  November 2015
  September 2015

 

Samarbeidsutval - SU

Samarbeidsutvalet er skulen øvste rådgjevande organ der alle partar av skulen er representert. 
SU har rett til å uttale seg om/ i alle saker som gjeld skulen.

Samarbeidsutval - SU Namn
Politisk vald - leiar SU Bjarne Reime
Representant for føresette - leiar FAU - nestleiar SU  
Representant for kommunen Reidun Carol Retterholt
Representant for føresette - nestleiar FAU Hildegunn Rønningen
Representant for elevane - leiar elevråd Lars Brynjulv Nordbø
Representant for elevane - nestleiar elevråd Frida Brekke
Representant for lærarane - referent Bjørn Leirvik
Representant for lærarane Carina Olsen
Representant for andre tilsette Marit Madsen

 

Referat SU
Mars 2019
November 2018
September 2018
April 2018
Januar 2018
September 2017
Mai 2017
Februar 2017
November 2015
September 2015

 

Skulemiljøutval - SMU

Skulemiljøutvalet har i oppgåve å sikre at skulen har eit systematisk arbeid for å få eit godt skulemiljø. SMU skal vere eit rådgjevande organ for skulen i saker knytta til dette.
Det er skuleeigars og rektors ansvar at alle rådsorgana blir oppretta og fungerer i samsvar med reglane i opplæringslova.

Skulemiljøutval -SMU Namn
Representant for kommunen - leiar SMU Bjarne Reime
Representant for kommunen  Reidun Carol Retterholt
Representant for føresette - nestleiar SMU - leiar FAU  
Representant for føresette - nesleiar FAU Hildegunn Rønningen
 Representant for elevane - leiar elevråd Lars Brynjulv Nordbø
Representant for elevane - nestleiar elevråd Frida Brekke
Representant for elevane til SMU Julianne Homme
Representant for lærarane - referent Brjørn Leirvik
Representant for lærarane Carina Olsen
Representant for andre tilsett Marit Madsen

 

Referat
Mars 2019
November 2018
September 2018
April 2018
Januar 2018
September 2017
Mai 2017
Februar 2017
November 2015
September 2015