Kort om barnehagen

Barnehagen har stort uteareal og mange leikeområde. Nærområdet byr på mange stadar å utforske.

Nissedal kommune har eit felles hovudmål for barnehagane "Leik for alle", og Felle barnehage har utarbeida seg delmål:

«Vi vil legge til rette for leik og aktiviteter kor alle kan delta uavhengig av alder og utviklingsnivå» 

Meir om vår pedagogikk finn du i barnehagen sin årsplan. 

Antal plassar

Barnehagen har ei avdeling med inntil 20 barnehageplassar for barn i alderen 1-6 år.

Opningstider

Kl. 07.00 - 16.30, måndag-fredag.

SFO i barnehagen

Her finn du meir informasjon om SFO-tilbodet.

Delmål for SFO «Vi vil legge til rette for gode leikemiljøer». «Det er viktig for oss at elevane gleder seg til å kome på SFO», sitat personalet.

Sjå meir om SFO i Felle barnehage sin årsplan på side. 12. 

Råd og utval

Samarbeidsutval - SUNamn
ForeldrerepresentantVictoria Meberg Olsen
Representant for tilsette i barnehagenLinda Felle
Sekretær/ styrarNatalie Z. Bråthen
Samarbeidsutvalet for Felle barnehage barnehageåret 2023/2024