Kort om barnehagen

Barnehagen har stort uteareal og mange leikeområde. Nærområdet byr på mange stadar å utforske.

Antal plassar

Barnehagen har ei avdeling med inntil 20 barnehageplassar for barn i alderen 1-6 år.

Opningstider

Kl. 07.00 - 16.30, måndag-fredag.

SFO i barnehagen

På Felle er SFO i barnehagen. 

  • Måndag, tysdag, torsdag og fredag er det sfo på morgonen frå kl. 07.00 til 08.00.  På ettermiddagane er det sfo frå kl. 15.00 til 16.30.
  • Onsdag er det sfo på morgonen frå kl. 07.00 til 08.00 og på ettermiddagen er det sfo frå kl. 13.15-16.30. På onsdagane får barna mat på ettermiddagen.

Felles for barna i sfo alle dagar:

  • Ha med nisteboks til frukost
  • Bussen gjeng om lag kl. 07.50

Hovudmål for barnehagen

Vi vil skape eit fellesskap fylt med livsglede.

Råd og utval

Samarbeidsutvalet for Felle barnehage barnehageåret 2019/20
Samarbeidsutval - SU Namn
Foreldrerepresentant Sandy Røttingen
Representant for tilsette i barnehagen Linda Felle
Sekretær Mette Valle Haugstøyl