Betalingssatsar for 5 dagar i veka

Foreldrebetaling - 5 dagar Beløp
Inntekt under 3G - for tida kr 334 431 395
Inntekt frå kr 334 431 til kr 598 825 6% av brutto inntekt
Inntekt over kr 598 825 3000
Inntekt over kr 598 825 frå 01.08.24 1500

Betalingssatsar for 4 dagar i veka

Foreldrebetaling for 4 dagar Beløp
Inntekt under 3G - for tida kr 334 431  305
Inntekt frå kr 334 431 til kr 598 825 6% av brutto inntekt
Inntekt over kr 598 825 3 000
Inntekt over kr 598 825 frå 01.08.24 1325

Betalingssatsar for 3 dagar i veka

Foreldrebetaling for 3 dagar Beløp
Inntekt under 3G - for tida kr 334 431  235
Inntekt frå kr 334 431 til kr 598 825 6% av brutto inntekt
Inntekt over kr 598 825 2 060
Inntekt over kr 598 825 frå 01.08.24 1030

Betalingssatsar for 2 dagar i veka

Foreldrebetaling for 2 dagar Beløp
Inntekt under 3G - for tida kr 334 431  175
Inntekt frå kr 334 431 til 598 825 6% av brutto inntekt
Inntekt over kr 598 825 1 455
Inntekt over kr 598 825 frå 01.08.24 727

Kjøp av enkeltdagar

Pris kr 355, og frå 01.08.2024 kr 177.

Matpengar

Matpengar kjem i tillegg og er rekna ut etter sjølvkostprinsippet.

  • Betalingssats mat for full barnehageplass per mnd.: Kr 490

Søskenmoderasjon

Det er 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2. For barn nr. 3 er barnehageplassen gratis.

Du treng ikkje å søkje om syskenmoderasjon. Vi har oversikt i vårt datasystem for å kunne fakturere med prisreduksjon for sysken. Ved kombinasjon av barn i både SFO og barnehage, vil moderasjon alltid byrje i barnehage.

Eksempel kombinasjon barnehage og SFO:
Full pris for barn 1 i barnehage.
30% moderasjon for barn nr. 2 i SFO eller barnehage.
Vidare 50% moderasjon for andre sysken.

Gratis kjernetid

Foreldre kan søke om gratis kjernetid for 2, 3, 4 og 5 åringen dersom familien si samla bruttoinntekt er under kr 598 825.

Betaling - faktura

Foreldrebetalinga blir ordna slik at kommunen ein gong pr. mnd. sender faktura til heimane.

Med bakgrunn i lækjarattest blir det ikkje kravd betaling for barn som grunna sjukdom har vore borte frå barnehagen samanhengande meir enn 1 mnd. 

Innbetalingsfrist - den 20. kvar månad.