Betalingssatsar for 5 dagar i veka

Foreldrebetaling - 5 dagar  
Inntekt under 3G - for tida kr 319.197 (Frå 01.08.22) kr 436 (400)
Inntekt frå kr 319.197 til kr 592.167 6% av brutto inntekt
Inntekt over kr 592.167 (Frå 01.08.22) kr 3.315 (3.050)

Betalingssatsar for 4 dagar i veka

Foreldrebetaling for 4 dagar  
Inntekt under 3G - for tida kr 319.197 (Frå 01.08.22) kr 338 (310)
Inntekt frå kr 319.197 til kr 592.167 6% av brutto inntekt
Inntekt over kr 592.167 (Frå 01.08.22) kr 2.925 (2.690)

Betalingssatsar for 3 dagar i veka

Foreldrebetaling for 3 dagar  
Inntekt under 3G - for tida kr 319.197 (Frå 01.08.22) kr 261 (240)
Inntekt frå kr 319.197 til kr 592.167 6% av brutto inntekt
Inntekt over kr 592.167 (Frå 01.08.22) kr 2.278 (2.095)

Betalingssatsar for 2 dagar i veka

Foreldrebetaling for 2 dagar  
Inntekt under 3G - for tida kr 319.197 (Frå 01.08.22) kr 195 (180)
Inntekt frå kr 319.197 - 592.167 6% av brutto inntekt
Inntekt over kr 592.167 (Frå 01.08.22) kr 1.605 (1.475)

Kjøp av enkeltdagar

Pris kr 390 (Frå 01.08.22 kr 350)

Matpengar

Matpengar kjem i tillegg og er rekna ut etter sjølvkostprinsippet.

  • Betalingssats mat per mnd.: Kr 410

Søskenmoderasjon

Det er 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2 og  50%  søskenmoderasjon for barn nr. 3.

Gratis kjernetid

Foreldre kan søke om gratis kjernetid for 2, 3, 4 og 5 åringen dersom familien si samla bruttoinntekt er under kr. 583. 650.