Om kulturskulen

Nissedal kulturskule er eit populært tilbod for elevar i grunnskulen. 
Eleven skal få grunnleggjande opplæring og ferdigheit til eigen hobby, eller som plattform for vidaregåande skule i retning kultur-uttrykk.

Fleirbrukshuset er hovudsentrum for kulturskulen, men vi vil forsøkje å leggje til rette for undervisning ved Kyrkjebygda oppvekstsenter.

For skuleåret 19/20 følger Kulturskulen skuleruta, men har oppstart i veke 35.

Frist for oppseiing av tildela plass er vårhalvåret er 1. desember.

Tilbod for skuleåret 2019-2020

Desse tilboda er gebyrregulert:

 • Gitar
 • Bass
 • Trommer
 • Piano
 • Song
  - vi har ikkje songpedagog, men vi har fleire lærarar som beherskar song bra. Ynskjer du songtilbod, så kan vi lære deg.
 • Låtskriving
  - lage melodiar og tekstar, og spele inn enkle demoar. Det er ein fordel om eleven beherskar eit akkordinstrument, eller har lyst til å lære
 • Kunstfag
  - introduksjon av forskjellige teknikkar og kunstformer

Desse tilboda er gratis:

 • Kulturskuletimen
  - forskjellige kurs for barnetrinnselevane som blir holdt på Tveit skule og Kyrkjebygda oppvekstsenter
 • Dansekurs eller fysisk aktivitet 
  - om tilbodet kjem til hausten må elevane melde seg på

Opptak - prioritet

 • Tidlegare kulturskuleelevar
 • Dei eldste elevane i grunnskulen

Elevar får berre tilbod om ein elevplass i fyrste omgang, men kan få to plassar dersom det er plass.

Av erfaring har vi sett at nokre instrument krev meir koordinasjon enn andre, og derfor har vi satt ned passandes aldersgrenser. 
Vi tek inn elevar frå 1. klasse på alle instrument, dersom det er plass.

Oversikt over passande aldersgrense for kulturskuletilboda:

 • Piano (song) - 1. klasse
 • Gitar og bass - 3. klasse
 • Trommer - 3. klasse
 • Låtskriving - Mellomtrinn/ ungdomsskule
 • Kunstfag - Ungdomsskulen

Kulturskulelærarar

Kulturskulerektor Rune Sanden
Gitar og slagverk
Tlf. 35 04 84 93
Mob: 918 66 977
Send e-post

Martin Krause
Gitar og slagverk
Mob. 908 04 519

Olav Svalastog
Piano (og song)
Mob. 992 29 182