Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Musikk- og kulturskule - opptak

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Kulturskulen er eit musikk- og kulturfagleg tilbod. Tilbodet er organisert i tilknyting til skuleverket og kulturlivet elles.

Målgruppe

Elevar i grunnskulen og vidaregåande skule

Kriterium/vilkår

Når du søkjer om opptak, har du rett til å få eit skriftleg vedtak frå kommunen. Sjølv om du ikkje har rett til å ta imot eit tilbod, må kommunen si avgjerd om tildeling av plass vere sakleg grunngjeven.

Dersom det ikkje er plass til alle som har søkt, vert dei som allereie har plass, prioritert før nye elevar. Dei over skulepliktig alder vert prioritert før dei under skulepliktig alder.

Søknader etter fristen for felles-opptaket, vert handsama individuelt, men har prioritet etter alle som har søkt innan fristen.

Pris for tenesta

Gebyr - og betalingssatsar

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Norsk kulturskoleråd
aaa

Lover og retningslinjer

Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskuletilbod til born og unge. Se opplæringslova § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod

Lover

Opplæringslova

___

Skjema

Kulturskule - søknad
Søknad om kontigentstøtte

Søknadsfrist

15.mai.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Eining for kultur
Telefon:35048400
Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

Kontaktpersoner

Navn:Rune Sanden
Tittel:Kulturskulerektor
Telefon:35048493
Mobil:91 86 69 77
Epost:rune.sanden@nissedal.kommune.no

Andre opplysningar

Oppdatert:2019-05-10 12:49
Gyldig fra2012-12-24
Gyldig til2019-12-31