Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Musikk- og kulturskule - opptak

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Kulturskulen er eit musikk- og kulturfagleg tilbod. Tilbodet er organisert i tilknyting til skuleverket og kulturlivet elles.

  Målgruppe

  Elevar i grunnskulen og vidaregåande skule

  Kriterium/vilkår

  Når du søkjer om opptak, har du rett til å få eit skriftleg vedtak frå kommunen. Sjølv om du ikkje har rett til å ta imot eit tilbod, må kommunen si avgjerd om tildeling av plass vere sakleg grunngjeven.

  Dersom det ikkje er plass til alle som har søkt, vert dei som allereie har plass, prioritert før nye elevar. Dei over skulepliktig alder vert prioritert før dei under skulepliktig alder.

  Søknader etter fristen for felles-opptaket, vert handsama individuelt, men har prioritet etter alle som har søkt innan fristen.

  Pris for tenesta

  Gebyr - og betalingssatsar

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Norsk kulturskoleråd
  aaa
 • Lover og forskrifter

  Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskuletilbod til born og unge. Se opplæringslova § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod.

  Lover

  Opplæringslova

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Eining for oppvekst og kultur
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Rune Sanden
  Tittel:Kulturskulerektor
  Telefon:35048493
  Mobil:91 86 69 77
  Epost:rune.sanden@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2022-01-28 16:03
  Gyldig fra
  2012-12-24
  Gyldig til
  2023-01-31