Betalingssatsar for 5 dagar i veka

Foreldrebetaling - 5 dagar  
Inntekt under 3G - for tida kr 291.000,- kr 400,-
Inntekt frå kr 292.000,- til kr 548.500,- 6% av brutto inntekt
Inntekt over kr 548.500,- kr 3.040,-

Betalingssatsar for 4 dagar i veka

Foreldrebetaling for 4 dagar  
Inntekt under 3G - for tida kr 291.000,- kr 310,-
Inntekt frå kr 292.000,- til kr 548.500,- 6% av brutto inntekt
Inntekt over kr 548.500,- kr 2.660,-

Betalingssatsar for 3 dagar i veka

Foreldrebetaling for 3 dagar  
Inntekt under 3G - for tida kr 291.000,- kr 225,-
Inntekt frå kr 292.000,- til kr 548.500,- 6% av brutto inntekt
Inntekt over kr 548.500,- kr 1.460,-,-

Betalingssatsar for 2 dagar i veka

Foreldrebetaling for 4 dagar  
Inntekt under 3G - for tida kr 291.000,- kr 117,-
Inntekt frå kr 292.000,- til kr 548.500,- 6% av brutto inntekt
Inntekt over kr 548.500,- kr 1.070,-

Kjøp av enkeltdagar

Pris kr 370,-

Matpengar

Matpengar kjem i tillegg og er rekna ut etter sjølvkostprinsippet.

  • Betalingssats mat for 5 dagar: Kr 400,-
  • Betalingssats mat for 4 dagar: Kr 320.-
  • Betalingssats mat for 3 dagar: Kr 240,-
  • Betalingssats mat for 2 dagar: Kr 160,-

Søskenmoderasjon

Det er 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2 og  50%  søskenmoderasjon for barn nr. 3.

Gratis kjernetid

2, 3, 4 og 5 åringar har rett på 20 timar gratis kjernetid dersom ein familien har ei samla skattbar inntekt under kr. 548.500,-.