Betalingssatsar for 5 dagar i veka

Foreldrebetaling - 5 dagar  
Inntekt under 3G - for tida kr 304.053 kr 425
Inntekt frå kr 304.053 til kr 574.750 6% av brutto inntekt
Inntekt over kr 574.750 kr 3.230

Betalingssatsar for 4 dagar i veka

Foreldrebetaling for 4 dagar  
Inntekt under 3G - for tida kr 304.053 kr 330
Inntekt frå kr 304.053 til kr 574.750 6% av brutto inntekt
Inntekt over kr 574.750 kr 2.850

Betalingssatsar for 3 dagar i veka

Foreldrebetaling for 3 dagar  
Inntekt under 3G - for tida kr 304.053 kr 255
Inntekt frå kr 304.053 til kr 574.750 6% av brutto inntekt
Inntekt over kr 574.750 kr 2.220

Betalingssatsar for 2 dagar i veka

Foreldrebetaling for 2 dagar  
Inntekt under 3G - for tida kr 304.053 kr 190
Inntekt frå kr 304.053 - 574.750 6% av brutto inntekt
Inntekt over kr 574.750 kr 1.565

Matpengar

Matpengar kjem i tillegg og er rekna ut etter sjølvkostprinsippet.

  • Betalingssats mat for 5 dagar: Kr 400
  • Betalingssats mat for 4 dagar: Kr 320
  • Betalingssats mat for 3 dagar: Kr 240
  • Betalingssats mat for 2 dagar: Kr 160

Søskenmoderasjon

Det er 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2 og  50%  søskenmoderasjon for barn nr. 3.

Gratis kjernetid

Foreldre kan søke om gratis kjernetid for 2, 3, 4 og 5 åringen dersom familien si samla bruttoinntekt er under kr. 566 100