Betalingssatsar for 5 dagar i veka

Foreldrebetaling - 5 dagar  
Inntekt under 3G - for tida kr 299.574 kr 400
Inntekt frå kr 299.574 til kr 574.750 6% av brutto inntekt
Inntekt over kr 574.750 kr 3.135

Betalingssatsar for 4 dagar i veka

Foreldrebetaling for 4 dagar  
Inntekt under 3G - for tida kr 299.574 kr 320
Inntekt frå kr 299.574 til kr 574.750 6% av brutto inntekt
Inntekt over kr 574.750 kr 2.770

Betalingssatsar for 3 dagar i veka

Foreldrebetaling for 3 dagar  
Inntekt under 3G - for tida kr 299.574 kr 245
Inntekt frå kr 299.574 til kr 574.750 6% av brutto inntekt
Inntekt over kr 574.750 kr 2.155

Betalingssatsar for 2 dagar i veka

Foreldrebetaling for 4 dagar  
Inntekt under 3G - for tida kr 299.574 kr 185
Inntekt frå kr 299.574 til kr 574.750 6% av brutto inntekt
Inntekt over kr 574.750 kr 1.520

Matpengar

Matpengar kjem i tillegg og er rekna ut etter sjølvkostprinsippet.

  • Betalingssats mat for 5 dagar: Kr 400
  • Betalingssats mat for 4 dagar: Kr 320
  • Betalingssats mat for 3 dagar: Kr 240
  • Betalingssats mat for 2 dagar: Kr 160

Søskenmoderasjon

Det er 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2 og  50%  søskenmoderasjon for barn nr. 3.

Gratis kjernetid

Foreldre kan søke om gratis kjernetid for 2, 3, 4 og 5 åringen dersom familien si samla bruttoinntekt er under kr. 566 100