Det daglege beredskapsarbeidet er tildelt ein beredskapskoordinator. 

Beredskapskoordinator i Nissedal kommune er einingsleiar for teknisk, Kristin Kyrkjerud Vaa.