Kunnskapsprøve sal-/skjenke-/serveringsløyve pr. gong  
Etablererprøve for for styrar av serveringsstad Kr 420
Kunnskapsprøve - alkohollova Kr 420