Kunnskapsprøve sal-/skjenke-/serveringsløyve pr. gong  
Etablererprøve for for styrar av serveringsstad Kr 400
Kunnskapsprøve - alkohollova Kr 400