Pris for prøve per gong Beløp
Etablerarprøve for styrar av serveringsstad 400
Kunnskapsprøve om alkohollova 400