Orientering om barnehagetilbodet

Barn som får fast barnehageplass, har plassen til dei tek til på skulen, plassen blir endra eller sagt opp.
Foreldre kan søkje om endring av tilbodet. 

Barnehagen har 5 planleggingsdagar i året. Planleggingsdagane er felles for alle tilsette i barnehagane. Barnehagane er stengt desse dagane.

Frist for oppseiing av barnehageplass er ein månad. Alle nye som ynskjer barnehageplass ved nytt barnehageår må søke innan 1. mars.

Dei som har barnehageplass treng ikkje å søke på nytt. De må søkje på nytt dersom: - du vil søkje endring av noverande tilbod - bytte barnehage - du har søkt tidlegare, men ikkje fått plass

Inkluderande barnehage og skulemiljø i Nissedal

Alle barnehagar og skular i Nissedal kommune er frå hausten 2018 t.o.m. desember 2020 med i eit prosjekt som heiter «Inkluderande barnehage og skulemiljø»

Les meir her