Bruk elektronisk søknadsskjema ved søknad om plass:

For barnehageplass nyttar de denne lenkja: https://barnehage.visma.no/nissedal

For plass på SFO nyttar de denne lenkja: https://skole.visma.com/nissedal

For informasjon om barnehagetilbodet i Nissedal kommune, sjå her: https://www.nissedal.kommune.no/barnehage.480357.nn.html

For informasjon om SFO tilbodet i Nissedal kommune, sjå her: https://www.nissedal.kommune.no/sfo.485070.nn.html