Om skulen

Kyrkjebygda oppvekstsenter er ei oppveksteining med skule (1. til 7. klasse), sfo og barnehage i same bygning, og vi har felles leikeområde. 

Skulen ligg i Kyrkjebygda sentrum. Frå skuleområdet er det fantastisk utsikt utover vatnet og Fjonesida.

Skulen har eit flott skuleområde med fotballbane, Petterpulsløype, sandvolleyballbane, skatepark, aktivitetspark og ballbinge. På vinterstid blir det køyrt opp ei skiløype på 500 meter i skulegarden. 

Skulen nyttar seg også av nærområda som mellom anna Framnesbukta, Torgrimsfjell, Hildabu og Vikodden.

Tilsette

RektorEven Holskar
LærarKari-Anne Nordbø
LærarBent Arve Brattås
LærarAnne-Nora Oma Dahle (permisjon)
LærarTone Straand
LærarJannicke Lomheim (permisjon)
LærarTherese Eilefsen
SFO-fagarbeiderTorgunn Hovland Tveit
SFO-assistentLucie Anderssen

Skuleveka

Skuleveka for 1.-7. klasse, måndag, tysdag, torsdag og fredag

Kl. 08.20-09.50 1. og 2. time 
Kl. 09.50-10.00 Pause 
Kl. 10.00-10.45 3. time
Kl. 10.45-11.30 Mat og storefri
Kl. 11.30-13.00 4. og 5. time 
Kl. 13.00-13.05 Pause
Kl. 13.05-13.50 6. time for 5.-7. klasse og leksehjelp for 1.-4 klasse
Kl. 13.50 Skule ferdig, drosje heim, sfo byrjar

Skuleveka for 1.-7. klasse, onsdag

Kl. 08.20-09-50 1. og 2. time 
Kl. 09.50-10.00 Pause 
Kl. 10.00-10.45 3. time
Kl. 10.45-11.30 Mat og storefri
Kl. 11.30-12.15 4. time
Kl. 12.15-13.00 5. time for 5.-7. klasse, leksehjelp for 1.-4. klasse


Elevråd

Leiar Vetle Winther Pettersbakken
Nestleiar Signe Elise Nordbø
Skrivar Sofie Bråten Odden
Medlem Kay Adam Homleid

Foreldreutval - FAU

Alle foreldre som har barn i skulen, er medlem av skulens foreldreråd. Foreldrerådet vel eit arbeidsutval (FAU) som er foreldrestemma for skulen.
FAU skal blant anna sikre reell medverknad frå foreldre og ha medansvar for at elevanes læringsmiljø er trygt og godt.

FAU-leiar Katrine Fossli Løyte
Nestleiar Ingjerd Stokstad Grønstein
Medlem Klara Bayer-Clausen
Medlem Ian Parry-Jones


 

Samarbeidsutval - SU

Samarbeidsutvalet er skulen øvste rådgjevande organ der alle partar av skulen er representert. 
SU har rett til å uttale seg om/ i alle saker som gjeld skulen.

Foreldrerepresentant for skuleIan Parry-Jones
Foreldrerepresentant for skuleKathrine Fossli Løyte
Foreldrerepresentant for barnehage - leiarErik Johan Anders Granqvist
Foreldrerepresentant for barnehageTherese Mortensen
Representant for tilsette i barnehagen - nestleiar SUMarianne B. Odden
 Representant for tilsette i barnhagenKari Eikåsen
ElevrepresentantVetle Winter Pettersbakken
ElevrepresentantSofie Johanne Bråten Odden
Representant for tilsette i skule Bent Arve (Aia) Bratås
Representant for andre tilsetteTorgunn Hovland Tveit
Representant for tilsette i kommunen (referent)Even Holskar
Politisk representantStein Skåli

Skulemiljøutval - SMU

Skulemiljøutvalet har i oppgåve å sikre at skulen har eit systematisk arbeid for å få eit godt skulemiljø. SMU skal vere eit rådgjevande organ for skulen i saker knytta til dette.
Det er skuleeigars og rektors ansvar at alle rådsorgana blir oppretta og fungerer i samsvar med reglane i opplæringslova.

Som SU, pluss representant for elevane: Signe Elise Nes

Utleige av oppvekstsenteret

Lag og organisasjonar kan leige lokale i oppvekststenteret ved å sende ein søknad til rektor. 

Ordensreglar

Låntakaren er ansvarleg for låsing av bygningen etter bruk. Dører og vindauge sjekkast ved låsing.

Lånetakaren skal rydde og tørrmoppe lokala etter bruk. Dette gjeld sjølv om lokale skal nyttast av andre etter eigen bruk.

Låntakaren har berre høve til å låne dei romma det er gjort avtale om. Låntakar må sjå til at andre rom er avlåste. 

Låntakar skal sørge for at det er alltid er ein person over 18 år til stades.

Lys vifter o.l. må alltid slåast av etter bruk.

Ingen har høve til å til å bruke datamaskiner, instrument, lydutstyr og liknande utan å ha gjort avtale om dette.

Eventuelle skadeverk må meldast til kommunen ved teknisk eining, snarast råd. Samtidig må det gå ei melding til skulen. Låntakaren er økonomisk ansvarleg for skadeverk.

Ekstra reinhald i samanheng med utlåne av lokale, vil bli fakturert låntakaren.

Til alle idrettsaktivitetar skal det nyttast egna innesko som ikkje set merke i golv. Der er ikkje lov å bruke handballklister.

Leigetakarar har plikt til å gjere seg kjend med rømningsvegar, samleplass, slokkeutstyr, brannalarmanlegg og varslingsrutiner. 

Leigetakar har plikt til å møte på brannøving når dette vert arrangert.