SFO tilbod i feriar: 
Har dykk behov for SFO i haust, vinter eller sommarferie kan dykk nytte tilbodet ved Tveit småskule / Kyrkjebygda oppvekstsenter. 
Meld elevane på i god tid. I feriar blir 2 av 5 dagar gitt gratis for elevar på 1. og 2. trinn. 3.og 4. trinn frå 01.08.2024