Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Intervju og tilsetting

Dersom du blir kalla inn til intervju er det fint om du tek med deg kopi av vitnemål og attestar. Vitnemål kan du laste ned her: Vitnemålsportalen

Lønsansiennitet blir fastsett ved tilsettingstidspunktet og blir rekna ut etter innleverte kopiar av vitnemål og attestar.
Dato settast til den 1. i månaden med bakgrunn i det antall år og månadar som godskrivast i lønsansienniteten. 
All tidlegare erfaring må dokumenterast. 

Dersom du leverer attestar/vitnemål i ettertid, vil den nye ansienniteten gjelde frå den 1. i månaden etter at me har motteke ny dokumentasjon. 

Ansiennitetsreglane er regulert av Hovedtariffavtala § 12.  

Aktuelt

Nissedal legekontor

Ledig vikariat som helsesekretær

Nissedal legekontor har ledig 40-100 % vikariat frå 01.01.24-31.07.24 med moglegheit for forlenging – Id 2023/1445. Søknadsfrist 10.12.2023.
Arbeid på datamaskin

Ledig stilling som avdelingsleiar

Me har ledig 100 % fast stilling som avdelingsleiar for institusjonsbaserte tenestar. Søknadsfrist 01.12.2023.