Nisser er ein av dei største innsjøane i Telemark og er eit dominerande landskapsmerke med innbydande sandstrender og svaberg omkransa av blankskura, høgreiste fjell.

Den fire mil lange og 250 meter djupe innsjøen inneheld reint, klårt drikkevatn.

Høgaste vasstand: 246,76.

Lågaste vasstand: 243,76 (244,76 i tida 15.06 til 31.08).

Vasstand i Nisser 28.06.22: 245,08

Her kan du sjå Norges vassdrags- og energidirektorat si historiske vasstand på Nisser.

Her kan du sjå flaum- og jordrasvarsel.