Kristoffer kjenner godt til Nissedal frå før gjennom sine natur- og fritidsinteresser, som Nissedal kan levere i særklasse på. Vidare gler han seg til å bli endå betre kjent med kommunen, næringslivet og det frivillige arbeidet som er i kommunen vår – for å bli med å utvikle kommunen vidare.

Kristoffer er tilsett i 100% stilling og vil utgjere ein duo saman med næringssjefen Olav Kiland. Dette er ei knallgod satsing og båe to gler seg veldig til samarbeidet.

Kommunedirektør, Sverre Sæter