Fjoneferja er Noregs minste kabelferje og gjev vegsamband mellom Fjone og Kyrkjebygda. Nissedal kommune eig ferja.

Rutetidene gjeld for begge sidene av ferjeleiet.

Rutetid 26.10. - 23.12.2020

Måndag, onsdag, torsdag og fredag kl.:

 • 07.00
 • 08.00
 • 09.00
 • 16.00
 • 17.00
 • 18.00

Tysdag: stengt

Laurdag og sundag kl. 

 • 09.00
 • 10.00
 • 16.00
 • 17.00
 • 18.00

Rutetid 24.08. - 25.10.2020

Måndag, onsdag, torsdag og fredag kl.:

 • 07.00
 • 08.00
 • 09.00
 • 10.00
 • 11.00
 • 12.00
 • 13.00
 • 14.00
 • 15.00
 • 16.00
 • 17.00
 • 18.00
 • 21.00

Tysdag: stengt

Laurdag og sundag kl.:

 • 09.00
 • 10.00
 • 11.00
 • 12.00
 • 13.00
 • 14.00
 • 15.00
 • 16.00
 • 17.00
 • 18.00
 • 21.00

Rutetid 15.06. - 23.08.2020

Måndag, tysdag, onsdag, torsdag og fredag:

Kvar time frå kl. 07.00 - 22.00

Laurdag og sundag

Kvar time frå kl. 09.00 - 22.00

Rutetid 04.05. - 14.06.2020

Måndag, tysdag, onsdag, torsdag og fredag kl.:

 • 07.00
 • 08.00
 • 09.00
 • 10.00
 • 11.00
 • 12.00
 • 13.00
 • 14.00
 • 15.00
 • 16.00
 • 17.00
 • 18.00
 • 21.00

Laurdag og sundag kl.:

 • 09.00
 • 10.00
 • 11.00
 • 12.00
 • 13.00
 • 14.00
 • 15.00
 • 16.00
 • 17.00
 • 18.00
 • 21.00

Rutetid 01.01.- 03.05.2020

Måndag, tysdag, onsdag, torsdag og fredag kl.:

 • 07.00
 • 08.00
 • 09.00
 • 15.00
 • 16.00
 • 17.00

Laurdag og sundag gjeng Fjoneferja kun på bestilling på desse tidene:

 • 09.00
 • 10.00
 • 15.00
 • 16.00
 • 17.00

Billettprisar

Bilettpris

 • Bil inntil 5 m:  Kr 60,-
 • Bil 5 m - 6 m: Kr 70,-
 • Bil 6 m - 8 m: Kr 100,-
 • Bil 8 m - 10 m: Kr 130,-
 • Bil over 10 m: Kr 175,-
 • Motorsykkel: Kr 35,-
 • Moped/ sykkel: Kr 25,-
 • Passasjer i bil: Kr 6,-
 • Minstepris: Kr 40,-
 • Klyppekort 10 turar, rabatt 20 %, kr 485,-
 • Klypperkort 20 turar, rabatt 20 %, kr 845,-