Rutetider

Frå 16.10.2023 og ut året er Fjoneferja sett på land på grunn av vedlikehald.

Rutetid for 2024 blir lagt ut fyrst når kommunestyret har vedteke ny driftsperiode.

Kommunestyret 07.09.23 - Sak om driftsperiode

Heile saka til kommunestyret kan lesast her 

Kommunedirektørens tilråding:
Nissedal kommunestyre vedtek at driftsperioden for Fjoneferja er 1.5 – 31.12 Nissedal kommunestyre tek til vitande at inneverande driftsår vert avslutta 16.10 for å gjere naudsynt arbeid på ferje og kaianlegg. Utgifter til vedlikehald vert innarbeid i samband med 2. tertial 2023.

Vedtak: 
Nissedal kommunestyre avventer å vedta driftsperiode for Fjoneferja til nye drivere er på plass, men innen 01. april -24. Nissedal kommunestyre tek til vitande at inneverande driftsår vert avslutta 16.10. for å gjere naudsynt arbeid på ferje og kaianlegg. Utgifter til vedlikehald vert innarbeidd i samband med 2. tertial 2023.  

Billettprisar

 • Bil inntil 5 m: Kr 70
 • Bil 5 m - 6 m: Kr 75
 • Bil 6 m - 8 m: Kr 110
 • Bil 8 m - 10 m: Kr 145
 • Bil over 10 m: Kr 190
 • Motorsykkel: Kr 35
 • Moped/ sykkel: Kr 25
 • Passasjer i bil: Kr 15
 • Minstepris: Kr 45
 • Klyppekort 10 turar, rabatt 20 %
 • Klypperkort 20 turar, rabatt 30 %