Psykososialt kriseteam som er sett saman av kommunalt tilsette med særleg kompetanse på samtaler og rettleiing for personar som er ramma av ulykker eller hendingar som kan medføre personlege kriser.

Ved behov eller ynskje om kontakt med psykososialt kriseteam, ta kontakt med Nissedal omsorgssenter på telefon 35 04 84 50.