Tryggingsalarmar og div. omsorgsstenesterBeløp
Tildeling/montering av tryggingsalarm0
Tryggingsalarm via fasttelefon - leige pr. mnd.290
Tryggingsalarm via mobiltelefon - leige pr. mnd.320
Leige av kommunale hjelpemiddel pr. mnd.0
Transport til/frå dagsenter50/25
Korttidsopphald, per dag/natt (fylgjer statlege maks.sats110
Korttidsopphald, per døgn (fylgjer statlege maks.satsar) dei fyrste 60 døgn193
Kjøp av middag, per porsjon105
Kjøp av frokost, lunsj, kaffe og kveldsmat30