Tryggingsalarmar og div. omsorgsstenester  
Tildeling/montering av tryggingsalarm kr 0
Tryggingsalarm via fasttelefon - leige pr. mnd. kr 275
Tryggingsalarm via mobiltelefon - leige pr. mnd. kr 305
Leige av kommunale hjelpemiddel pr. mnd. kr 0
Transport til/frå dagsenter kr 50/25
Korttidsopphald, per dag (fylgjer statlege maks.satsar) kr 95
Korttidsopphald, per døgn (fylgjer statlege maks.satsar) kr 175
Kjøp av middag, per porsjon kr 100