Tryggingsalarmar og div. omsorgsstenester Beløp
Tildeling/montering av tryggingsalarm 0
Tryggingsalarm via fasttelefon - leige pr. mnd. 275
Tryggingsalarm via mobiltelefon - leige pr. mnd. 305
Leige av kommunale hjelpemiddel pr. mnd. 0
Transport til/frå dagsenter 50/25
Korttidsopphald, per dag (fylgjer statlege maks.sats 100
Korttidsopphald, per døgn (fylgjer statlege maks.satsar) 180
Kjøp av middag, per porsjon 100