Likevel er det fleire ting som friviljuge (lag, organisasjonar, enkeltpersonar etc.) kan bidra med. 
Ta gjerne kontakt med flyktningkoordinatoren eller Frivilligsentralen dersom du vil hjelpe eller har forslag til korleis ein kan bidra til eit varmare og meir inkluderande samfunn.