Har du noko du vil gje vekk, så er det fint om du fyrst sender eit bilete av kva du vil gje vekk til flyktningkoordinatoren, enten på sms eller e-post.