Skatteoppkrevjaren for Nissedal og Kviteseid har ansvar for innkrevjing av skatt og arbeidsgjevaravgift i kommunen og utbetaling av tilgodebeløp ved avrekninga.

I tillegg har skatteoppkrevjaren ansvar for at det blir det utført kontroll og rettleiing av arbeidsgjevarane i Nissedal.

Du finn mykje informasjon på skatteetaten.no og dersom du vil snakke med nokon om skatt og skatteoppgjer, kan du ringe skatteetaten på tlf. 800 80 000.