Telefontid - tlf. 35 04 84 20

Måndag - fredag mellom kl. 08.00 -15.00

Legevakt/ Arendal legevakt - tlf. 116 117

Kvar dag etter legekontoret si stengetid, frå kl. 15.00, og helg (frå kl. 14.00 i veke 29-30)

Reseptar, timebestillingar o.a

Sjekk gjerne "din side" på www.helsenorge.no eller apoteket om du allereie har reseptar, før du ringer legekontoret. 

Telefon Åmli Apotek: 37 08 11 52.
Telefon Kviteseid Apotek: 35 06 88 80.

Dersom du ikkje møter opp til avtalt konsultasjon, og ikkje gjev beskjed innan kl. 14 dagen før, må du likevel betale for timen. 
Faktura blir sendt inkl. administrasjonsgebyr.

Du må ha rekvisisjon frå lege for å ta blodprøver.

Transport til sjukehus og spesialistar

Når du ikkje kan nytte rutegåande transport eller køyre eigen bil, kontakt køyrekontoret/pasientreiser på telefon 05515.
Ved medisinsk grunnlag, kontakt oss.
Her finn du meir informasjon om transport til sjukehus og spesialistar.

Fastlege

Les meir om bytting av fastlege på www.helsenorge.no

Frikort

Les meir om frikort på www.helsenorge.no