Aldersbustadar

Aldersbustadar leige pr. mnd. Beløp
Odanne 1, store 5 415
Oddane, 2. høgda B14, A og B 5 300
Oddane 2, underetasje C og D  
Framnes II - Fredheim og Roheim 5 415

Omsorgsbustadar

Omsorgsbustadar leige pr. mnd.Beløp
Omsorgssenteret6 130
5 nye omsorgsbustadar v/NOS 7 885
Kåsa bustad B, C, D 6 795
Kåsa bustad A, E 6 795

Kommunale bustadar

Kommunale bustadar, leige pr. mnd. Beløp
Framnes hovudleilighet (prøvebustad) 5 005
Framnes hybelleilighet (prøvebustad) 2 620
Dølali rekkjehus (prøvebustad) 5 300
Larstun hybelhus A, B, C (prøvebustad) 5 300
Larstun hybelhus D (ikkje oppussa, prøvebustad)  4 630
Kåsa-Solli (prøvebustad) 7 215
Solås - Prøvebustad 7 215
Forstandardbustad 7 215
Vasstårnet    750 
Flykningbustad - Framnes/ Tveitsund bustadfelt 7 615
Bu til turistinformasjonen 1 690
Lokstallen 1 040
Fjonesundet 3 275

Pelsdyrområde

Leige av pelsdyrområde pr. daa. Beløp
Vadmoen (reg. i 96,5 år bundne) 435

Leige av Mila aktivitetssenter, Fleirbrukshuset og Kyrkjebygda oppvekstsenter

Leige av Mila aktivitetssenter eller Fleirbrukshuset  Beløp
Laurdag/ sondag eller båe dagar 1 825
Tillegg for fredag kveld 730
Vekedagar/ kveldar  730