Aldersbustadar

Aldersbustadar Pris pr. mnd.
Odanne 1, store 4.965,-
Oddane, 2. høgda B14, A og B 4.855,-
Oddane 2, underetasje C og D  
Framnes II - Fredheim og Roheim 4.965,-

 

Omsorgsbustadar

Omsorgsbustadar Pris pr. mnd
Omsorgssenteret 5.620,-
Kåsa B, C, D 6.230,-
Kåsa bustad E 7.165,-
Kåsa bustad A 7.165,-

Kommunale bustadar

Kommunale bustadar Pris pr. mnd
Framnes hovudleilighet (prøvebustad) 4.580,-
Framnes hybelleilighet (prøvebustad) 2.425,-
Dølali rekkjehus (prøvebustad) 4.855,-
Larstun hybelhus A, B, C (prøvebustad) 4.855,-
Larstun hybelhus D (ikkje oppussa, prøvebustad)  4.245,-
Kåsa-Solli (prøvebustad) 6.620,-
Solås - Prøvebustad 6.620,-
Forstandardbustad 6.620,-
Vasstårnet     
Flykningbustad - Framnes/ Tveitsund bustadfelt  6.980,-
Bu til turistinformasjonen 1.550,-

  

Husleige pr. m. pr. år

Husleige pr. m pr. år Pris
Tannlege (avt.fest.reg.) 795

Pelsdyrområde

Pelsdyrområde Pris
Leige pr. da. - Vadmoen (reg. i 96,5 år bundne)  435

Leige av Mila aktivitetssenter eller Fleirbrukshuset

Leige av Mila aktivitetssenter eller Fleirbrukshuset  Pris
Laurdag/ sondag eller båe dagar 1.685
Tillegg for fredag kveld 675
Vekedagar/ kveldar  675