Aldersbustadar

Aldersbustadar - Pris pr. mnd.  
Odanne 1, store kr 5.065
Oddane, 2. høgda B14, A og B kr 4.955
Oddane 2, underetasje C og D  
Framnes II - Fredheim og Roheim kr 5.065

Omsorgsbustadar

Omsorgsbustadar - Pris pr. mnd  
Omsorgssenteret kr 5.730
Kåsa B, C, D kr 6.355
Kåsa bustad E kr 7.310
Kåsa bustad A kr 7.310

Kommunale bustadar

Kommunale bustadar - Pris pr. mnd  
Framnes hovudleilighet (prøvebustad) kr 4.680
Framnes hybelleilighet (prøvebustad) kr 2.450
Dølali rekkjehus (prøvebustad) kr 4.955
Larstun hybelhus A, B, C (prøvebustad) kr 4.955
Larstun hybelhus D (ikkje oppussa, prøvebustad)  kr 4.330
Kåsa-Solli (prøvebustad) kr 6.750
Solås - Prøvebustad kr 6.750
Forstandardbustad kr 6.750
Vasstårnet    kr 815
Flykningbustad - Framnes/ Tveitsund bustadfelt kr 7.120
Bu til turistinformasjonen kr 1.580
Lokstallen kr 1.020
Fjonesundet kr 3.060

Pelsdyrområde

Pelsdyrområde  
Leige pr. da. - Vadmoen (reg. i 96,5 år bundne)  kr 435

Leige av Mila aktivitetssenter eller Fleirbrukshuset

Leige av Mila aktivitetssenter eller Fleirbrukshuset   
Laurdag/ sondag eller båe dagar kr 1.735
Tillegg for fredag kveld kr 695
Vekedagar/ kveldar  kr 695