Aldersbustadar

Aldersbustadar - Pris pr. mnd.
Odanne 1, store kr 4.965,-
Oddane, 2. høgda B14, A og B kr 4.855,-
Oddane 2, underetasje C og D  
Framnes II - Fredheim og Roheim kr 4.965,-

 

Omsorgsbustadar

Omsorgsbustadar - Pris pr. mnd
Omsorgssenteret kr 5.620,-
Kåsa B, C, D kr 6.230,-
Kåsa bustad E kr 7.165,-
Kåsa bustad A kr 7.165,-

Kommunale bustadar

Kommunale bustadar - Pris pr. mnd
Framnes hovudleilighet (prøvebustad) kr 4.580,-
Framnes hybelleilighet (prøvebustad) kr 2.425,-
Dølali rekkjehus (prøvebustad) kr 4.855,-
Larstun hybelhus A, B, C (prøvebustad) kr 4.855,-
Larstun hybelhus D (ikkje oppussa, prøvebustad)  kr 4.245,-
Kåsa-Solli (prøvebustad) kr 6.620,-
Solås - Prøvebustad kr 6.620,-
Forstandardbustad kr 6.620,-
Vasstårnet     
Flykningbustad - Framnes/ Tveitsund bustadfelt kr 6.980,-
Bu til turistinformasjonen kr 1.550,-

  

Husleige pr. m. pr. år

Husleige pr. m pr. år
Tannlege (avt.fest.reg.) kr 795

Pelsdyrområde

Pelsdyrområde
Leige pr. da. - Vadmoen (reg. i 96,5 år bundne)  kr 435

Leige av Mila aktivitetssenter eller Fleirbrukshuset

Leige av Mila aktivitetssenter eller Fleirbrukshuset 
Laurdag/ sondag eller båe dagar kr 1.685
Tillegg for fredag kveld kr 675
Vekedagar/ kveldar  kr 675