Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunal bustad

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Nokre vil ha problem med å kome seg inn på bustadmarknaden eller å bli buande i den bustaden dei har. Kommunen har eit ansvar for å hjelpe til at alle har ein god og trygg stad å bu. 

  Ut frå din situasjon, kan kommunen hjelpe deg med

  • råd om økonomi
  • ulike tenester du kan søkje om
  • hjelp til å søkje støtte eller lån
  • leie av kommunal bustad
  • hjelp i ein kjøps- eller leigeprosess
  • hjelp til meistring i ein busituasjon.

  Målgruppe

  Personar som ikkje klarer å skaffe eller behalde ein permanent bustad.

  Kriterium/vilkår

  For å få denne tenesta må du ha lovleg opphald i Noreg og kommunen må vurdere at du er vanskelegstilt på bustadmarknaden.

  Pris for tenesta

  Gebyr - og betalingssatsar

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saka så snart som mogleg. Viss saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det er grunn til å tru at vedtaket blir gjort.

  Klagemulighet

  Viss du er misfornøgd med vedtaket eller meiner at kommunen ikkje har følgt reglane for saksbehandling, kan du klage. Klaga blir send til Statsforvaltaren i fylket ditt. Kommunen kan hjelpe deg med klaga.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Eining for teknisk drift
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Ben David Berås
  Tittel:Konstituert einingsleiar teknisk drift
  Telefon:35 04 85 96
  Mobil:91 67 00 12
  Epost:ben.david.beras@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2024-04-11 14:43
  Gyldig fra
  2011-04-12
  Gyldig til
  2019-12-31