Mange lurar på kva ein politikontakt er, og her kan de få ein liten innføring.

Sjå faktaark om politikontakt her