Foreldrebetaling pr. mnd  
0 - 3 timar pr. veke kr 430,-
4 - 6 timar pr. veke kr 705,-
7 - 12 timar pr. veke kr 1.030,-
13 - 20 timar pr. veke kr 1.510,-
Kjøp av enkeltdagar (t.d. dagar fram til skulestart og etter skuleslutt)

kr 215,-

 

Redusert foreldrebetaling pr. mnd  
0 - 3 timar pr. veke kr 177,-
4 - 6 timar pr. veke kr 235,-
7 - 12 timar pr. veke kr 310,-
13 - 20 timar pr. veke kr 400,-
Kjøp av enkeltdagar (t.d. dagar fram til skulestart og etter skuleslutt)

kr 50,-

Det er 30% søskenmoderasjon for fyrste søsken og 50% for andre søsken (born nr. 3).