Foreldrebetaling pr. mnd  
0 - 3 timar pr. veke kr 430
4 - 6 timar pr. veke kr 705
7 - 12 timar pr. veke kr 1.030
13 - 20 timar pr. veke kr 1.510
Kjøp av enkeltdagar (t.d. dagar fram til skulestart og etter skuleslutt)

kr 215

 

Redusert foreldrebetaling pr. mnd  
0 - 3 timar pr. veke kr 175
4 - 6 timar pr. veke kr 235
7 - 12 timar pr. veke kr 310
13 - 20 timar pr. veke kr 400
Kjøp av enkeltdagar (t.d. dagar fram til skulestart og etter skuleslutt)

kr 50

Det er 30% søskenmoderasjon for fyrste søsken og 50% for andre søsken (born nr. 3).