Månad Informasjon Skuledagar
August Skulestart: måndag 21. august 9
September   21
Oktober Haustferie veke 41 (9. oktober t.o.m. 13. oktober) 17
November Fredag 3. nov: Avspaseringsdag for kveldsarrangement for elevar
Østlandske lærarstevne for alle tilsette
SFO Stengt
21
Desember Siste skuledag for jol: torsdag 21. desember 15
Januar 2. januar - SFO er open. Det er tilbod om gratis SFO i skulen sin opningstid. Elevar på Felle og Fjone får tilbod om SFO på Tveit skule denne dagen.
 
Fyrste skuledag etter nyttår: Torsdag 4. januar
20
Februar Vinterferie veke 8 (19. februar t.o.m. 23. februar) 16
Mars Påskeferie måndag 25. mars – måndag 1. april 16
April Offentleg fridag: 2. påskedag måndag 1. april 21
Mai Offentlege fridagar:
Onsdag 1. mai
Torsdag 9. mai, Kristi himmelfartsdag
Fredag 17. mai, Nasjonaldagen
Måndag 20. ma, 2. pinsedag
Fri fredag 10. mai
18
Juni Siste skuledag: Fredag 21. juni 15
SUM Totalt, inkludert kveldsarrengement
På dagtid
 
190 
189